Společnost Pure Storage představila strategické změny svého partnerského programu, který je uzpůsoben ekonomice předplatného

Společnost Pure Storage® (NYSE: PSTG), průkopník v poskytování nejpokročilejších technologií a služeb v oblasti ukládání dat, oznámila významné aktualizace svého partnerského programu. Změny reflektují strategii společnosti Pure zaměřenou na služby a zaměřují se na zvýšení ziskovosti partnerů, větší automatizaci, budování vylepšených nástrojů a posílení pravomocí partnerů tak, aby mohli proaktivně urychlit růst svého podnikání. Pure Storage jako jediný dodavatel úložišť dat poskytuje předplatné výhradně prostřednictvím prodejního kanálu.

Význam pro odvětví

Schopnost přizpůsobit se ekonomice předplatného stále více rozhoduje o úspěchu firem napříč různými obory podnikání. Zákazníci se rozhodují pro platbu v delším časovém horizontu, protože tímto způsobem lépe zohledňují dopady zavádění nových technologií ve vztahu k požadavkům na infrastrukturu. Služby na bázi předplatného nyní tvoří téměř polovinu vykazovaných příjmů společnosti Pure Storage.

Vzhledem k vedoucí pozici společnosti Pure a jejímu růstu v oblasti předplatného i nejnovějším aktualizacím partnerského programu má Pure Storage jedinečnou pozici pro podporu obchodního růstu partnerů v éře as-a-Service.

Nejdůležitější novinky

Společnost Pure Storage sladila zpětnou vazbu od partnerů, potřeby zákazníků a vlastní firemní strategii tak, aby mohla v rámci partnerského programu poskytovat neustálé inovace. Mezi důležité aktualizace patří:

  • Nově vyvinutý předvídatelný program cenového modelu pro partnery: Společnost Pure Storage zavádí nový rámec cenového modelu, který partnerům poskytne jednoduchý MSRP (výrobcem doporučená maloobchodní cena) pro produkty a služby a programatické slevy na základě typu partnera, úrovně a registrace obchodů.
  • Možnost nezávislého poskytování cenových nabídek: Nové aktualizace stávajícího modelu konfigurace a tvorby cenových nabídek a nástrojů společnosti Pure Storage umožní partnerům automatizovaně provádět nezávislé konfigurace a cenové nabídky a také zavést integraci elektronické výměny dat (EDI) pro zadávání objednávek se svými dalšími vnitřními systémy.
  • Zjednodušený audit a vykazování: Společnost Pure Storage provede aktualizace svých nástrojů pro reportování v rámci softwaru SalesForce, panelu pro partnery a nástrojů pro nábor a nástup, které partnerům umožní ucelenější práci s celou platformou.
  • Vylepšené nástroje Partner Intelligence: Pure Storage spouští informační panel pro partnery, který jim poskytuje přehled o všech jejich vztazích se společností Pure a zákazníky z hlediska aktuálního obchodování a stavu kontraktů a dále také řízená proaktivní doporučení týkající se příležitostí k upgradu, upsellingu nebo obnovení kontraktů.

.

„Jako společnost zaměřená na služby jsme hrdí na naše špičkové předplacené služby i na náš přístup k partnerům. Společnost Pure Storage je od svého založení stoprocentně zaměřena na prodejní kanály. Uvědomujeme si klíčovou roli, kterou naši partneři hrají při poskytování inovativních úložných řešení zákazníkům po celém světě. S tímto dalším vývojem chceme partnerům umožnit, aby v ekonomice as-a-Service přinášeli větší hodnotu a získali větší vliv při uspokojování dynamicky se měnící globální poptávky po technologiích,“ uvádí Wendy Strusrud, viceprezidentka pro globální partnerský prodej společnosti Pure Storage.