Společnost Pure Storage přináší první a na trhu jediné nativní, sjednocené úložiště bloků a souborů na platformě flash

Společnost Pure Storage® (NYSE: PSTG), průkopník v poskytování nejpokročilejších technologií a služeb v oblasti ukládání dat, oznámila všeobecnou dostupnost služby File Services for FlashArray™, která umožňuje organizacím přístup k nativním blokovým a souborovým službám z jediného globálního fondu úložných zdrojů. Řešení Pure bylo od základu navrženo jako jednotné; proto přináší flexibilitu a efektivitu, kterou sjednocená bloková a souborová úložná pole dlouho slibovala, ale ve skutečnosti poskytovala jen v omezené míře.

Význam pro odvětví

Starší multiprotokolová řešení blokových a souborových úložišť existují na trhu již desítky let. Tyto produkty však nedokázaly poskytnout flexibilitu a efektivitu, kterou sjednocená pole slibovala. Původně byla vytvořena buď pro bloková, nebo pro souborová úložiště a nové protokoly byly přidávány až dodatečně, což s rozsahem celého řešení výrazně zvyšovalo složitost správy. Společnost Pure Storage si dala za cíl změnit práci se sjednocenými úložišti a přinést moderní architekturu, kde jsou bloková i souborová úložiště nativními, špičkovými službami a nemají nedostatky starších, až dodatečně poskládaných platforem.

Nejdůležitější novinky

Společnost Pure Storage přináší první skutečně sjednocenou platformu pro bloky i soubory, která byla od základu postavena s cílem poskytnout jednotné řešení. Flexibilní globální fond úložných zdrojů eliminuje potřebu předem plánovat růst úložiště a jednotný systém správy zásad výrazně zkracuje dobu správy. Architektura sjednoceného úložiště Pure umožňuje zákazníkům využívat nativní blokové a souborové služby, kde jsou přímo podporovány soubory, bloky i virtuální stroje. Podle přední analytické společnosti Enterprise Strategy Group (ESG) přináší využití tohoto typu platformy zkrácení doby správy až o 62 % a snížení celkových nákladů na vlastnictví až o 58 % v průběhu tří let.

Sjednocená platforma pro bloky a soubory FlashArray Unified Block and File Platform zákazníkům přináší:

  • Globální úložné fondy: Společnost Pure Storage přináší flexibilní globální úložný fond, který eliminuje složitost spojenou s růstem dat na starších sjednocených polích. Dříve museli správci předem plánovat každou aktualizaci úložiště a každý požadavek. Nyní mohou jednoduše provést to, co potřebují, a to napříč bloky i soubory, s hladkým, nerušivým rozšiřováním za chodu a neomezenými velikostmi souborových systémů.
  • Sjednocená správa zásad: Pure Storage nyní odstraňuje vícevrstvou správu, kterou vyžadovaly starší platformy úložišť, a nabízí administrátorům přesnou správu konkrétní služby úložiště, kterou chtějí nasadit a řídit. Díky sjednocené správě zásad se lze všechny operace rychle naučit a aplikovat je plošně, na blokové i souborové části úložiště.
  • Funkce úložiště VM-Aware: Společnost Pure Storage představila VM-Aware Storage, což je první způsob, jak poskytnout hlubší přehled na úrovni virtuálních strojů. Granulární viditelnost a správa, kterou nyní Pure přináší pro soubory, je díky funkcionalitě VM-Aware Storage k dispozici i pro virtuální počítače. Administrátoři mohou nativně spravovat virtuální počítače na úložišti FlashArray, včetně statistik na úrovni virtuálních počítačů, snímků, kvót a zásad.
  • Široká podpora pro běžné případy použití: Pure Storage podporuje všechny běžné případy použití, včetně datových úložišť VMware a NFS, uživatelských adresářů a profilů, úložišť (repozitářů) obsahu, ochrany dat a zálohování.

„Vzhledem k rychlému nárůstu objemu ukládaných dat jsme si uvědomili, že pro lepší využití našich zdrojů IT je důležité modernizovat a sjednotit infrastrukturu úložišť. Služba Pure Storage FlashArray File Services nám umožnila snížit složitost úložiště odstraněním datových sil a nevyužitých kapacit, aniž by přitom došlo ke snížení celkového výkonu nebo efektivity. Ve skutečnosti se nám díky řešení Pure podařilo snížit počet jednotek v našem datovém centru o více než 75 %. V konečném důsledku nám to umožnilo odstranit technologické překážky a věnovat více času novým inovacím pro zákazníky, přičemž jsme dosáhli významných úspor nákladů a nové úrovně ochrany investic,“ uvádí Francesco Corba, manažer IT infrastruktury ve firmě Ospedale Pederzoli.

„S nárůstem objemu dat jsou organizace, které se na tato data při své činnosti spoléhají, nuceny neustále inovovat, aby z dat získaly co nejvíce a zároveň snížily náklady na jejich správu. Snížení počtu bodů správy zjednodušuje provoz úložiště a zároveň zvyšuje hodnotu investice. Skutečnou hodnotu však získáte, když se prostředky blokového a souborového úložiště sjednotí na nativní platformě, aniž by přitom jedna služba byla na úkor druhé. Prostřednictvím rozhovorů se zákazníky, procházením produktů a na základě našeho širokého pohledu na odvětví úložišť jsme zjistili, že sjednocené all-flash blokové a souborové úložiště od společnosti Pure Storage snižuje složitost správy blokových a souborových pracovních úloh o 62 %, přičemž celkové náklady na vlastnictví jsou nižší o 58 %,“ říká Aviv Kaufmann, Practice Director a Principal Economic Validation Analyst ve společnosti Enterprise Strategy Group.

„Současný trh se sjednocenými úložišti brzdí nepružnost a náklady desítky let starých architektur. Je čas přijít s něčím novým. Jsme nadšeni, že můžeme představit první skutečně sjednocenou platformu pro ukládání bloků a souborů, která byla od základu vytvořena pro moderní jednoduchost a schopnost vyvíjet se spolu s potřebami zákazníků,“ dodává Shawn Hansen, viceprezident a generální ředitel společnosti Pure Storage pro řešení FlashArray.