Společnosti Pure Storage a NVIDIA v reakci na rostoucí požadavky zákazníků urychlují zavádění umělé inteligence v podnicích

Společnosti Pure Storage® (NYSE: PSTG) a NVIDIA oznámily nové ověřené referenční architektury pro případy použití generativní umělé inteligence (AI). Jako dva lídři v oblasti AI poskytují obě tyto společnosti zákazníkům po celém světě osvědčený rámec (framework) pro vysoce výkonnou správu dat a řízení požadavků na výpočetní výkon, které jsou potřeba k úspěšnému nasazení AI.

Nejdůležitější novinky

Společnosti Pure Storage a NVIDIA navazují na svůj dlouholetý vztah a poskytují nejnovější technologie, které uspokojí rychle rostoucí poptávku dnešních podniků po umělé inteligenci. Mezi nové ověřené návrhy a důkazy konceptu patří:

  • Propojení RAG (Retrieval Augmented Generation, generování rozšířené o načítání) pro inferenci AI: Kvůli zlepšení přesnosti, aktuálnosti a relevance možností inference pro velké jazykové modely (LLM) vytvořily společnosti Pure Storage a NVIDIA propojení RAG využívající grafické procesory NVIDIA jako výpočetní jednotky a úložiště Pure Storage jako podniková úložiště typu all-flash. Výsledkem je, že společnosti Pure a NVIDIA zrychlují dobu potřebnou k získání poznatků pro podniky, které používají vlastní interní data pro trénování AI. Tímto způsobem se zajišťuje využití nejnovějších podnikových dat a současně eliminuje potřeba neustálého přeškolování LLM.
  • Certifikovaná referenční architektura serverového úložiště NVIDIA OVX: Společnost Pure Storage získala certifikaci OVX Server Storage, která poskytuje podnikovým zákazníkům a obchodním partnerům flexibilní referenční architektury úložišť ověřené na základě klíčových benchmarků. Tímto způsobem se garantuje pevný základ infrastruktury pro hardwarová a softwarová řešení AI optimalizovaná z hlediska nákladů a výkonu. Tato certifikace nabízí zákazníkům v oblasti umělé inteligence další možnosti výběru a doplňuje certifikaci NVIDIA DGX BasePOD, kterou společnost Pure oznámila v loňském roce (podrobnější informace).
  • Vývoj aplikací RAG pro vertikály: S cílem urychlit úspěšné přijetí umělé inteligence v jednotlivých odvětvích vytvářejí společnosti Pure Storage a NVIDIA aplikace RAG specifické pro různé vertikály. Nejprve společnosti Pure a NVIDIA vytvořily finanční RAG s modelem FinGPT; tato aplikace shrnuje a dotazuje se na masivní datové soubory s vyšší přesností než běžné velké jazykové modely. Instituce poskytující finanční služby nyní získají rychlejší vhled pomocí umělé inteligence k vytváření okamžitých souhrnů a analýz z různých finančních dokumentů a dalších zdrojů. Další aplikace RAG budou uvolněny pro zdravotnictví a veřejný sektor.
  • Rozšířené investice do partnerského ekosystému AI: Společnost Pure Storage dále investuje do svého partnerského ekosystému AI se společností NVIDIA a navazují nová partnerství s nezávislými dodavateli softwaru (ISV), jako jsou Run.AI a Weights & Biases. Zatímco Run.AI optimalizuje využití GPU prostřednictvím pokročilé orchestrace a plánování, platforma Weights & Biases AI Development umožňuje týmům ML (strojového učení) vytvářet, vyhodnocovat a řídit životní cyklus vývoje modelů. Kromě toho společnost Pure Storage úzce spolupracuje s prodejci a servisními partnery zaměřenými na AI, včetně společností ePlus, Insight, WWT a dalších, na dalším zprovoznění společných nasazení AI u zákazníků.

„Společnost Pure Storage včas rozpoznala rostoucí poptávku po umělé inteligenci a poskytla efektivní, spolehlivou a vysoce výkonnou platformu pro nejpokročilejší nasazení AI. Díky našemu dlouhodobému strategickému partnerství se společností NVIDIA se nejnovější ověřené referenční architektury a důkazy konceptů pro generativní AI  ukazují jako klíčové. Podniky po celém světě mohou díky tomu lépe využívat spletité prostředí technologií AI,“ říká Rob Lee, technologický ředitel společnosti Pure Storage.

„Referenční architektury platformy AI společnosti NVIDIA jsou vylepšeny jednoduchou, efektivní a spolehlivou datovou infrastrukturou Pure, která poskytuje komplexní řešení pro podniky, jež se pohybují ve složitých oblastech AI, analýzy dat a pokročilých výpočtů. Nejnovější ověřené referenční architektury a ověřené koncepty společnosti Pure pomáhají rozvíjet inovace v oblasti AI a poskytují podnikům nástroje potřebné k uvolnění nových možností a dosažení transformačních výsledků,“ uvádí Bob Pette, viceprezident a generální ředitel pro podnikové platformy ve společnosti NVIDIA.

„Ve společnosti WWT jsou technologické inovace základem poskytování hodnotných služeb našim zákazníkům po celém světě. Vzhledem k růstu poptávky po umělé inteligenci jsme nadšeni, že můžeme pokračovat ve spolupráci se dvěma špičkovými dodavateli této technologie. Spolehlivá, efektivní a vysoce výkonná infrastruktura úložišť AI společnosti Pure Storage a kvalita řešení společnosti NVIDIA v oblasti výpočtů AI vytvářejí působivou synergii, která našim společným zákazníkům umožňuje bezproblémově začlenit AI do jejich obchodních operací a zároveň dosáhnout smysluplné návratnosti investic,“ uvádí Ryan Avery, High-Performance Storage Architec, World Wide Technology.

„Naším posláním v Run.AI je být hybnou silou revoluce umělé inteligence, která vede k pozitivním změnám v různých odvětvích a životech lidí. Zaměřujeme se na poskytování základní softwarové vrstvy, která posiluje infrastrukturu AI, a jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat se společnostmi Pure Storage a NVIDIA, abychom podpořili širší (a úspěšnější) zavádění pokročilých podnikových iniciativ v oblasti AI,“ vysvětluje Yael Dor, viceprezidentka pro globální prodej a partnerství, Run.AI.

„Ve společnosti Weights & Biases se věnujeme vytváření těch nejlepších nástrojů pro strojové učení a generativní AI – včetně automatizace experimentů a sledování artefaktů modelů, zefektivnění vyhodnocování modelů o vstupů a umožnění komplexní správy a reprodukovatelnosti pracovních úloh strojového učení. Naše rozšířená spolupráce se společnostmi Pure Storage a NVIDIA dále posiluje postavení vývojářů AI na jejich cestě k vytváření a nasazování špičkových modelů rychle, spolehlivě a efektivně,“ doplňuje Seann Gardiner, viceprezident pro rozvoj obchodu, Weights & Biases.

„Otestovaná referenční architektura a ověřené koncepty společností Pure Storage a NVIDIA poskytují podnikům napříč odvětvími přímou cestu k úspěchu v oblasti umělé inteligence. Namísto investování drahocenného času a zdrojů do budování architektury AI od nuly dostupné osvědčené rámce Pure a NVIDIA nejen snižují riziko drahého zpoždění projektu, ale také zaručují vysokou návratnost investic do AI, například nákladných výdajů na GPU,“ dodává Mike Leone, hlavní analytik, ESG