Spoločnosť Epicor predstavila novú verziu úspešného ERP riešenia iScala

logo_epicor_webSpoločnosť Epicor Software Corporation (NASDAQ: EPIC), popredný dodávateľ softwarových riešení pre riadenie podnikových procesov, predstavila novú verziu svojho riešenia pre plánovanie podnikových zdrojov (ERP) Epicor iScala.

Riešenie Epicor iScala 2.3 SR3 umožňuje efektívnejšie riadene, užívateľskú prívetivosť a zdokonalené mobilné funkcie. Novinkou sú i tri úplne nové moduly, ktoré vylepšujú podnikové procesy a prinášajú vyššiu transparentnosť jednotlivých zákaziek: Účtovanie rozpoznaných výnosov z projektov a zmlúv, Rozšírenú kontrolu úveru zákazníka a Nástroj pre kontrolu obchodných transakcií.

„ERP systém Epicor iScala bol vždy vyhľadávaný globálnymi spoločnosťami, ktoré potrebujú udržovať nízke náklady a zároveň i plniť zákonné predpisy vo všetkých krajinách pôsobnosti,“ hovorí Matt Muldoon, viceprezident produktového marketingu spoločnosti Epicor. „Prostredníctvom nových funkcií, ako je zrýchlené zadávanie objednávok cez šablóny, integrácia mobilných servisných služieb, či fakturácia na základe udalostí v module Správa zmlúv, pomáha toto výkonné riešenie podnikom dosiahnuť vyššej efektivity práce a tým i zodpovedne reagovať na dopyt v období zotavovanie ekonomiky.“

Spoločnosť WD-40, celosvetový dodávateľ rozpúšťadiel a mazív, používa ERP systém Epicor iScala od roku 1999. Počas nasledujúcich mesiacov firma plánuje prejsť na najnovšiu verziu. „Systém iScala 2.3 SR3 sme už preskúmali a oceňujeme na ňom predovšetkým vyšší výkon, nové funkcie a podporu najnovšej verzie Microsoft SQL Serveru,“ povedal Jonathan McCoy, IT manager spoločnosti WD-40. „Náš obchodný tím je nadšený predovšetkým možnosťou zadávania objednávok cez šablóny, čo značne urýchli spracovanie objednávok a tým zvýši i efektivitu celej našej spoločnosti. Hneď taktiež využijeme aj vylepšený proces úverovej kontroly zákazníka.“

HMS Networks, celosvetovo pôsobiaca technologická firma s centrálou vo Švédsku, ktorá dodáva komunikačné technológie pre priemyselné systémy, využíva riešenie Epicor iScala taktiež od konca 90. Rokov. Anders Törhagen, IT manager v HMS, na novej verzii iScala 2.3 SR3 taktiež oceňuje rozšírenie funkcionality. Podľa Törhagena bol do iScala 2.3 SR3 zahrnutý celý rad funkcií, ktoré presne zodpovedali ich požiadavkám na základe spätnej odozvy od zákazníkov. Törhagen uvádza, ako prínos nové možnosti pri spracovaní sériových rád, možnosť odosielať email zákazníkom priamo z prostredia systému, alebo funkciu pre jednoduché rozdelenie objednávky na viacero častí.

Úplne nové funkcie
Modul Účtovania rozpoznaných výnosov je navrhnutý pre zákazníkov využívajúcich moduly Správa zmlúv a Riadenie projektov a určuje podmienky za akých príde k vyčísleniu príjmov a výdajov. Modul Rozšírená kontrola úveru zákazníka uvádza niekoľko zdokonalených funkcií, ktoré umožňujú organizáciám definovať pravidlá pre overovanie a schvaľovanie úveru. Nástroj pre kontrolu obchodných transakcií (BTCE) zahŕňa novú sadu funkcií umožňujúcich zákazníkom riadiť konkrétne podnikové transakcie, alebo podnikové udalosti v rámci procesov riadenia predaja, nákupu a služieb. Rozšírená podpora správy licencií (LC) napríklad umožňuje spoločnostiam riadiť, kedy, prečo, v akom množstve a od koho je možné predať, alebo kúpiť konkrétne produkty, alebo suroviny.

„Počas testovania najnovšej verzie systému Epicor iScala sme zistili, že ponúka funkcie s pridanou hodnotou takmer pre všetkých užívateľov vo všetkých odvetviach,“ upozorňuje Daina Ziraková, výkonná riaditeľka spoločnosti ViaPro, partnera spoločnosti Epicor v Lotyšsku. „Zákazníci dnes čelia dvom hlavným výzvam a to potrebe zvyšovať efektivitu práce a využívať moderné technológie, ako motoru pri zavádzaní inovácií. Posledná verzia systému Epicor iScala v sebe spája oba aspekty. Vďaka integrácii s mobilnými servisnými službami Epicor, môžu zákazníci využívať pokročilé mobilné funkcie už v štandardnej verzii, čo určite privítajú spoločnosti, ktoré využívajú mobilné služby, ako nástroj na zvyšovanie kvality služieb poskytovaných zákazníkom. Rozšírená podpora rozhodovacích procesov a priebežná aktualizácia neustále sa meniacich miestnych nariadení, pomáha podnikom nielen držať krok s legislatívnymi zmenami, ale ponúka taktiež nástroje pre riadenie výroby a pre ďalšie zefektívňovanie celého obchodného cyklu.“

Screenshoty z nové verze řešení Epicor iScala naleznete zde.

O spoločnosti Epicor Software Slovakia
Epicor Software je popredným globálnym poskytovateľom softwarových riešení pre oblasť výroby, distribúcie, maloobchodu, pohostinstva a služieb. Svojim 20 000 zákazníkom vo viac než 150 krajinách poskytuje spoločnosť Epicor integrované softwarové riešenia pre riadenie podnikových procesov s ktorých pomocou dokážu firmy zvyšovať efektivitu a ziskovosť, konkrétne sú to systémy podporujúce plánovanie a využitie podnikových zdrojov (ERP), riadenie starostlivosti o zákazníkov (CRM), riadenia dodávateľsko-odberateľského reťazca (SCM) a riadenia operácií v oblasti maloobchodu (retail). Na Slovensku a v Českej republike pôsobí spoločnosť Epicor už 17 rokov. ERP riešenia Epicor tu využíva viac než 200 spoločností a s týmto softwarom pracuje viac než 3000 koncových užívateľov. Viac informácií nájdete na www.iepicor.sk.