Spoločnosť Epicor uvádza riešenie pre sledovanie uhlíkovej stopy

logo_epicor_webSpoločnosť Epicor Software Corporation, popredný dodávateľ softwarových riešení pre riadenie podnikových procesov, predstavuje riešenie Epicor Carbon Connect, ktoré funguje na báze softwaru ako služby (SaaS, software as a service) a zákazníkom by malo pomôcť s posúdením ich podnikania vo vzťahu k udržateľnému rozvoju a produkcii uhlíkovej stopy.

Riešenie zaisťujúce „účtovanie“ uhlíku umožní organizáciam taktiež vyhovieť rastúcemu množstvu regulačných požiadaviek. Pomocou Epicor Carbon Connect môže firma identifikovať, sledovať, riadiť, auditovať, reportovať a v podobe benchmarkov vyhodnocovať svoju produkciu uhlíkových emisií, či spotrebu energie a celkový dopad svojho podnikania na životné prostredie.

Epicor Carbon Connect predstavuje rozšírenie ERP systému Epicor. Umožňuje spočítať očakávané emisie pochádzajúce z určitej aktivity (výroba v rámci zakázky a podobne) i enviromentálnu hodnotu týchto dopadov. Riešenie je súčasťou systému pre finančné riadenie i účtovného systému.
Včlenenie počítania emisií firmám umožní vykazovať tieto údaje regulačným inštitúciam, v rámci public relations, či marketingu a pomocu týchto hodnôt taktiež posudzovať svoju prevádzkovú efektivitu.

„Automatizované vykazovanie uhlíkovej stopy by malo našim zákazníkom znížiť náklady na dodržovanie predpisov a riadenie rizík,“ uviedol Matt Muldoon, viceprezident pre marketing produktov v spoločnosti Epicor. Carbon Connect by mal taktiež ukazovať merateľné úspory vyplývajúce z určitých krokov a pomôcť vo firme ospravedlniť ďalšie investície do udržateľných technológií.

Stephen Stokes, viceprezident pre výskum v spoločnosti Gartner, odporúča vo svojej aktuálnej analýze „Sustainable Business Systems, Part 1: Enterprise Sustainability for the Low-Carbon Economy“ (Udržateľné podnikové systémy, časť 1: Podniková udržateľnosť pre nízkouhlíkovú ekonomiku), že organizácie by mali práve teraz vyvinúť a nasadiť nástroje pre sledovanie svojich uhlíkových emisií. Uhlík sa stáva novou obchodovateľnou komoditou a súčasťou firemných aktív. Emisie i energetickú účinosť bude treba sledovať vrámci celých dodávateľských reťazcov, i kvôli cenovej volatilite (nestabilite) uhlikových emisí a neistote ohľadne budúcich dodávok konvenčných foriem energie.

Dostupnosť
Řiešenie Carbon Connect je dostupné od konca roku 2010 v rámci budúcej generácie ERP riešení Epicor. Pre ďalšie produkty Epicor bude k dispozícii, ako rozširujíca aplikácia.

O spoločnosti Epicor Software Slovakia
Epicor Software je popredným globálnym poskytovateľom softwarových riešení pre oblasť výroby, distribúcie, maloobchodu, pohostinstva a služieb. Svojim 20 000 zákazníkom vo viac než 150 krajinách poskytuje spoločnosť Epicor integrované softwarové riešenia pre riadenie podnikových procesov s ktorých pomocou dokážu firmy zvyšovať efektivitu a ziskovosť, konkrétne sú to systémy podporujúce plánovanie a využitie podnikových zdrojov (ERP), riadenie starostlivosti o zákazníkov (CRM), riadenia dodávateľsko-odberateľského reťazca (SCM) a riadenia operácií v oblasti maloobchodu (retail). Na Slovensku a v Českej republike pôsobí spoločnosť Epicor už 17 rokov. ERP riešenia Epicor tu využíva viac než 200 spoločností a s týmto softwarom pracuje viac než 3000 koncových užívateľov. Viac informácií nájdete na www.iepicor.sk.