Spoločnosť Epicor zverejnila finančné výsledky za štvrtý štvrťrok 2010

logo_epicor_webSpoločnosť Epicor Software Corporation (NASDAQ: EPIC), popredný dodávateľ softwarových riešení pre riadenie podnikových procesov, oznámila svoje finančné výsledky za štvrtý štvrťrok, ktorý sa skončil 31. decembra 2010. Všetky výsledky by sa mali považovať za predbežné až do podania ročného finančného výkazu spoločnosti na formulári 10-K.

Celkové príjmy za štvrtý štvrťrok 2010 medziročne vzrástli približne o 5 % na 117,2 miliónov USD. Čistý zisk podľa princípov GAAP za 4. Štvrťrok roku 2010 predstavoval 4,4 miliónmi USD, čo zodpovedá 0,07 USD redukovaného výnosu na akciu. Vo 4. štvrťroku 2009 bolo podľa princípov GAAP dosiahnuté čistého zisku 6,7 miliónov USD, teda 0,11 USD redukovaného zisku na akciu.
Čistý zisk nezodpovedajúci princípom GAAP za 4. štvrťrok 2010 predstavoval 11,4 milióna USD, redukovaný výnos na akciu teda dosiahol 0,19 USD. V 4. štvrťroku 2009 to bolo 11,1 miliónov USD, čo zodpovedá rovnakému redukovanému výnosu na akciu, teda 0,19 USD.

Čistý zisk zodpovedajúci princípom GAAP za 4. štvrťrok 2010 zohľadňuje vplyv investície vo výške 1,6 milióna USD na reštrukturalizáciu a ďalšie náklady spojené predovšetkým s akvizíciou spoločnosti Spectrum Human Resource Systems Corporation (Spectrum) v decembri 2010. Prevádzkové údaje za 4. štvrťrok 2010 zahŕňajú prínos vo výške 2,4 miliónov USD za konzultačné služby a 1,3 milióna USD za náklady na výskum a vývoj.

Tržby za štvrtý štvrťrok 2010 podľa segmentov:
- Príjmy z licencií za štvrtý štvrťrok 2010 predstavovali 26,4 miliónov dolárov, čo predstavuje viac než 2% medziročný nárast.
- Tržby z poradenstva vzrástli vo štvrtom štvrťroku 2010 o 8% na 35,7 miliónov dolárov oproti tržbám z poradenstva za štvrtý štvrťrok 2009, ktoré predstavovali 33,2 miliónov dolárov.
- Príjmy z údržby za štvrtý štvrťrok 2010 vzrástli o viac než 2% na hodnotu 49,7 miliónov USD v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2009, kedy sa jednalo o 48,6 milióna dolárov.
- Tržby z hardvéru a ďalšie tržby za štvrtý štvrťrok roku 2010 predstavovali 5,5 milióna dolárov, čo v porovnaní s tržbami z hardvéru a ďalšími tržbami za štvrtý štvrťrok predchádzajúceho roka vo výške 4,4 milióna USD predstavuje medziročný nárast viac ako 24%.

„Štvrtý štvrťrok roku 2010 bolo tretím najúspešnejším kvartálom v príjmoch za softvérové licencie v histórii spoločnosti Epicor. Znamená to pre nás úspešný koniec roka, počas ktorého sme organicky navýšili príjmy zo softvérových licencií o 17%, získali viac ako 560 nových zákazníkov a dosiahli voľného toku hotovosti vo výške viac ako 51 miliónov USD,“ uviedol k výsledkom George Klaus, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Epicor. „Sme presvedčení, že dochádza k zlepšeniu celkového investičného prostredia, pretože zaznamenávame rastúci celosvetový záujem o naše softvérové riešenia. Do roku 2011 sme vstúpili so sľubným rozbehom a očakávame silný štvrťrok s ďalším medziročným rastom príjmov zo softvérových licencií o viac ako 20%,“ dodal Klaus.

Podnikateľské vyhliadky do ďalšieho obdobia: Predpokladá sa, že spoločnosť Epicor dosiahne v prvom štvrťroku 2011 celkové výnosy (nie GAAP) vo výške 110 až 113 mil. USD. Očakáva sa, že v porovnaní s prvým štvrťrokom 2010 stúpnu výnosy zo softvérových licencií
v prvom štvrťroku 2011 o viac než 20 %. Nedávna akvizícia spoločnosti Spectrum má podľa očakávaní prispieť k výsledkom spoločnosti Epicor v prvom štvrťroku 2011 celkovými výnosmi vo výške 2,5 až 3,0 mil. USD, pričom sa predpokladá, že 200 000 až 300 000 USD z tejto sumy budú výnosy zo softvérových licencií. Očakávania v súvislosti s výnosmi (nie GAAP) v prvom štvrťroku 2011 zahŕňajú aj sumu 600 000 USD, ktorá predstavuje úpravy výnosov budúcich období na trhovú hodnotu. Tieto úpravy sa zaznamenali pri akvizícii spoločnosti Spectrum. Predpokladá sa, že zisk na zriedenú akciu3 v prvom štvrťroku 2011 bude predstavovať 0,13 až 0,15 USD.

Sumarizácia súvahy: Súvaha spoločnosti k 31. decembru 2010 po zohľadnení akvizície spoločnosti Spectrum zahŕňala hotovosť a hotovostné ekvivalenty v sume 103,1 mil. USD. Na súvahu mal vo štvrtom štvrťroku 2010 pozitívny vplyv voľný cash flow vo výške 15,6 mil. USD, ktorý tiež umožnil spoločnosti vykonať nepredpísanú splátku vo výške 10,0 mil. USD a znížiť tak vo štvrtom štvrťroku 2010 zostatok úveru spoločnosti. Celkový zostatok dlhu spoločnosti k 31. decembru 2010 pozostáva najmä z 230 mil. USD celej sumy istiny prioritných konvertibilných dlhopisov spoločnosti so sadzbou 2,375 % (mínus eskont dlhu vo výške 33,6 mil. USD) a 47,5 mil. USD celej sumy istiny úveru spoločnosti, pričom úroková sadzba je v súčasnosti na úrovni približne 5 %.
Po skončení štvrtého štvrťroku 2010 spoločnosť znížila zostatok úveru vykonaním ďalšej nepredpísanej splátky vo výške 12,5 mil. USD.
Na konci štvrtého štvrťroku 2010 čisté pohľadávky predstavovali približne 92,6 mil. USD. Spoločnosť počas štvrtého štvrťroku 2010 zinkasovala približne 131,0 mil. USD. Priemerná doba inkasa pohľadávok sa skrátila vo štvrtom štvrťroku 2010 na 73 zo 77 dní v treťom štvrťroku 2010. Celkové výnosy budúcich období na konci štvrtého štvrťroku 2010 predstavovali 98,0 mil. USD.

O spoločnosti Epicor Software Corporation
Spoločnosť Epicor je globálny líder v poskytovaní podnikových softvérových riešení pre výrobu, distribúciu, maloobchod, ubytovacie a stravovacie zariadenia a oblasť služieb. Spoločnosť Epicor poskytuje svojim 20 000 zákazníkom vo viac než 150 krajinách integrované softvérové riešenia pre plánovanie podnikových zdrojov (ERP), riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), riadenie dodávateľských reťazcov (SCM), riadenie ľudských zdrojov a softvérové riešenia pre maloobchod, ktoré umožňujú spoločnostiam zvyšovať efektivitu a zlepšovať ziskovosť. Spoločnosť Epicor bola založená v roku 1984 a v súčasnosti je hrdá na viac ako 25 rokov technologických inovácií pri poskytovaní podnikových riešení umožňujúcich rozšíriteľnosť a flexibilitu, ktoré firmy potrebujú na budovanie konkurenčných výhod. Spoločnosť Epicor ponúka širokú škálu služieb s jediným bodom sledovateľnosti, čím podporuje rýchlu návratnosť investícií a nízke celkové náklady na vlastníctvo bez ohľadu na to, či zákazník funguje na lokálnej, regionálnej alebo globálnej úrovni. Celosvetové ústredie spoločnosti sa nachádza v kalifornskom meste Irvine, pričom svoje kancelárie a filiálky má na celom svete. Viac informácií nájdete na lokalite www.epicor.com.