SPUR automatizuje nové procesy s pomocí IFS Aplikací.

Společnost SPUR, významný výrobce a dodavatel plastových výrobků, se vzhledem k plánovanému rozšíření vyráběného sortimentu a snaze o snížení dodacích lhůt a zefektivnění plánování na výrobních linkách rozhodla nasadit podnikový informační systém IFS Aplikace.

Od nového ERP systému měla společnost SPUR velká očekávání. Chtěla nejen dokonale pokrýt požadavky svých zákazníků a dodržet výrobní a dodací lhůty, ale automatizovat všechny procesy spojené s výrobou, mít možnost vyhodnocovat výrobu z hlediska skutečných nákladů a integrovat logistiku s účetnictvím. „Pro výběr IFS Aplikací jsme se rozhodli po náročném výběrovém řízení. Rozhodujícím kritériem výběru byla komplexnost řešení a velmi dobře zpracované jednotlivé moduly a jejich integrace v jedné databázi. V neposlední řadě rozhodla jednoduchost používání a možnosti customizace celého systému podle našich požadavků“, říká Alena Maňasová, vedoucí projektu implementace ve společnosti SPUR.

Implementace celého systému, včetně testovacích převodů dat, přečíslování skladových položek a vytvoření druhové klasifikace všech výrobků, trvala šest měsíců. Výzvou bylo speciální řešení čárových kódů ve skladech, které výrazně ušetřilo čas pracovníků skladů při uskladňování a expedici zakázek a v neposlední řadě ušetřilo i celkové náklady na logistiku. Dalším požadavkem na dodavatele systému bylo řešení evidence nedokončení výroby na technologii „zrání“ a nastavení speciálních složek kalkulačního členění, zajišťujících vliv různých výrobních a logistických parametrů na ceny výrobků.

Hlavním přínosem celého systému je okamžitý přehled o stavu zásob, jednoznačná identifikace každého balení výrobků a historie pohybů jednotlivých balení a zjednodušení a zrychlení záznamů ve skladové evidenci.

V současné době běží v ostrém provozu moduly Finance, Výroba, Distribuce, Sklady, Majetek, a CRM a připravuje se implementace modulů Údržba, Projektové řízení a Limitní plánování výroby (CBS).

O společnosti SPUR

SPUR a.s. se od svého vzniku v roce 1992 zabývá výrobou plastových výrobků. Při výrobě společnost vychází z vlastních výzkumně – vývojových aktivit, které odrážejí požadavky trhu a poptávku po nových vlastnostech plastů. V současné době zaměstnává SPUR a.s. přibližně 210 pracovníků. Obrat společnosti dosáhl v 2010 přibližně 595 mil. Kč a v roce 2011 téměř 700 mil. Kč. Více než 40 % produkce společnost vyváží do zahraničí. Více informací na: www.spur.cz

O společnosti IFS

IFS je veřejně obchodovaná společnost (OMX STO: IFS) založená v roce 1983, která vyvíjí, dodává a implementuje IFS Applications™, plně integrovanou sadu aplikací pro plánování podnikových prostředků založenou na technologii SOA. Společnost má více než 2 000 zákazníků ve více než 50 zemích a soustředí se na sedm hlavních odvětví: letectví a obranu, technické služby a telekomunikace, strojírenství, zpracovatelský průmysl, automobilový průmysl, maloobchod a velkoobchod, stavební průmysl a správu služeb. Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFS Czech s. r. o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu se zastoupením na Slovensku se sídlem v Žilině. V současné době mají obě společnosti k dispozici více než 60 odborníků, kteří zajišťují lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu. Více informací naleznete na www.IFSWORLD.com.