Verbež, opice, negr – uprchlíci vyvolávají na internetu vášně

Společnost Yeseter Now, která se zabývá monitoringem a analýzou sociálních sítí a webových diskusí, připravila pro projekt Hate Free Culture exkluzivní analýzu internetových diskuzí přinášející pohled na problematiku běženců proudících do Evropy a na projevy nenávisti s tímto tématem spojené.

Uprchlická vlna vyvolala na domácím webu stejně nadstandardní objem negativní komunikace jako například pařížské atentáty v redakci Charlie Hebdo z ledna letošního roku. Z pohledu internetového buzzu lze konstatovat, že běženci nastolili společné téma, ke kterému se mají Češi potřebu vyjadřovat, protože se cítí ohroženi, a to nejen dnes, ale především do budoucna. Analýza také prokazuje významný vliv veřejných vystoupení politiků na celkový tón diskuze, stejně jako silnou provázanost mezi proruskými zpravodajskými weby a šířením nenávistných hoaxů.

Jen čtvrtina diskutujících je vůči uprchlíkům vstřícná
Diskutující na webu lze rozdělit do 3 skupin:
30 % se nezatěžuje zbytečnými podrobnostmi, má tendenci házet do jednoho pytle imigranty z Afriky i z Blízkého východu, stejně jako motivy jejich odchodu.
45 % nějakým způsobem akcentuje rozdíl mezi uprchlíkem z válečné oblasti a ekonomickou migrací, ale částečně i proto, aby je nebylo možné rovnou označit za rasisty.
25 % je buď bez předsudků vůči imigrantům, anebo programově odsuzuje rasismus.

Tři čtvrtiny imigrantského buzzu jsou negativní. Lze říci až velmi negativní. Graf vizualizuje četnost negativních slov nejčastěji označujících uprchlíka.

Vliv vyjádření politiků enormní
„Ukazuje se také, jak moc důležitá a významná jsou v těchto kritických momentech vyjádření politiků, která by měla být seriózní a uvážlivá,“ říká Petr Zavoral, ředitel Yeseter Technologies. Bohužel, ne vždy tomu tak je. Především opoziční politici se snaží situaci komentovat za účelem získání bodů u veřejnosti. Po každém významnějším prohlášení je možné ve webovém prostředí zaznamenat enormní nárůst komunikace. „Často to vypadá tak, že se tuzemští politici pouze snaží zachytit signály přicházející z většinové veřejnosti a svézt se pak na vlně jejich nálad, zejména za účelem svých vlastních politických cílů a ambicí.“

Propaganda z východu?
Poslední dobou v internetovém prostoru přibývají propagandistické servery a stránky, jejichž jediným cílem se zdá být šíření nenávisti vůči uprchlíkům, muslimům, Evropské unii, Spojeným státům a jejich čelním představitelům. Ty samé zdroje zároveň až obdivně oslavují slovanství, panslavismus, ruskou politiku a prezidenta Putina.
Analýza vychází z více než sto čtyřiceti sedmi tisíc příspěvků na sociálních sítích a ve webových diskuzích vygenerovaných na téma imigrace v květnu a červnu 2015.