VMware představuje inovace platformy Anywhere Workspace, které vylepšují možnosti automatizace a urychlují modernizaci IT

  • Vyšší rychlost vydávání nových funkcí při zvyšování kvality produktů: Modulární architektura umožňuje pohotovější vývoj a vyšší spolehlivost produktů, takže se zákaznické IT týmy mohou u nejnovějších konfigurací OEM a platforem spolehnout na podporu funkcí VMware v tentýž den.
  • Moderní platforma SaaS umožňuje nové služby s přidanou hodnotou: Na moderní architektuře stojí nové platformové služby včetně Workspace ONE Freestyle Orchestrator a Desired State Management. IT tím získává sadu automatizovaných nástrojů s minimálními nároky na programování k řešení obchodních problémů vyššího řádu v oblasti správy koncových bodů, zabezpečení a uživatelské zkušenosti.

„Díky jednotné správě koncových bodů Workspace ONE UEM jsme mohli usnadnit přístup k firemním prostředkům zaměstnancům, kteří pracují na dálku, i jiným uživatelům,“ říká Keith Bradley, viceprezident pro IT a bezpečnost společnost Nature Fresh Farms. „Workspace ONE můžeme rychle nasadit na jakémkoli zařízení a umožnit bezpečné připojení kohokoli k našim aplikacím.“

„Technologie jednotné správy koncových bodů (UEM) se neustále vyvíjí a VMware platformou Workspace ONE podporuje inovace. Modernizací své platformy SaaS dosáhla zrychlení vydávání funkcí a zvýšení výkonu,“ říká Phil Hochmuth, viceprezident výzkumné společnosti IDC, který se věnuje trhu řešení pro správu koncových bodů a podnikovou mobilitu. „Týmy pro správu koncových bodů hrají klíčovou roli při zlepšování provozní efektivity a zabezpečení v celém digitálním pracovním prostředí. Automatizace a možnosti řízení požadovaného stavu, které může Workspace ONE poskytnout, jsou pro ně z tohoto hlediska velkým příslibem.“

Automatizujte odkudkoli pomocí jednotného orchestračního rámce

Na konferenci VMware Explore 2022 VMware představil svou vizi jednotného orchestračního rámce, který rozšiřuje využití funkcí Freestyle Orchestrator nad rámec UEM a zpřístupňuje je ve všech službách Workspace ONE a aplikacích třetích stran. V souladu s touto vizí se stávající zákazníci Workspace ONE Intelligence dočkají nahrazení starších automatizací jednotnou šablonou Freestyle Orchestrator. Mohou vytvářet stejné pracovní postupy založené na pravidlech, ale s moderním uživatelským rozhraním a minimem programování.

V návaznosti na jednotnou orchestraci společnost VMware také oznamuje všeobecnou dostupnost nového tržiště Workspace ONE Marketplace. Integrace v rámci tržiště umožňují podnikům napojení na cloudové aplikace třetích stran a nabízejí předem připravená řešení včetně akcí, šablon a skriptů. Předpřipravená řešení a orchestrace s minimem programování zvyšují efektivitu a usnadňují práci pro IT, zjednodušují použití v případech, jako je zavádění a vyřazování uživatelů, optimalizace licencí, postupy při bezpečnostní karanténě a dalších.

Apps on Demand pro publikované aplikace – modernizovaný způsob poskytování aplikací

Společnost VMware nyní nabízí funkcionalitu Apps on Demand pro publikované aplikace, která staví na loni vydaném souboru řešení VMware App Volumes. Nová funkce pomáhá podnikovému IT zkrátit dobu potřebnou ke správě a snížit náklady na infrastrukturu u tradičních publikovaných aplikací.

Pomocí VMware App Volumes může IT eliminovat potřebu vyhrazené infrastruktury farmy aplikací díky modernímu modelu poskytování aplikací, který nasazuje aplikace na vyžádání na obecných serverech RDSH, teprve když k nim uživatelé přistupují. Tím se odstraní režijní náklady na správu a náklady na infrastrukturu tradičních farem pro publikované aplikace dimenzovaných na výkon ve špičkách. Nástroje App Volumes také účinně oddělují aplikační vrstvu od operačního systému, což umožňuje jednodušší správu jak aplikací, tak operačních systémů a radikální snížení počtu obrazů, které IT musí vytvářet a spravovat. S pomocí App Volumes podporovat i starší aplikace s 99% kompatibilitou a publikovat je kdekoli – lokálně, v cloudu nebo v hybridních cloudových prostředích.

Další zdroje (v angličtině)

 

  1. VMware, The Distributed Work Dilemma: When Innovation and Job Satisfaction Compete, listopad 2022
  2. Interní analýza VMware, výsledky testů výkonu moderních technologií SaaS, únor 2023