Zaměstnance baví svěřovat úkoly umělé inteligenci. Jsou to ale ty správné úkoly? ptá se v průzkumu společnost Slack

Podle nejnovější zprávy společnosti Slack vzrostlo používání umělé inteligence od začátku letošního roku o 23 %, což vyplývá z dat Workforce Index, a nadšení pro AI mezi zaměstnaci roste. Téměř polovina (47 %) ze všech oslovených kancelářských zaměstnanců napříč světovými trhy potvrzuje využívání AI v každodenní práci (od ledna je nárůst o 9 %). Průzkum také ukazuje, že bez potřebného školení a vedení nemusí zaměstnanci dokázat plně využít efektivitu, kterou jim zprostředkovává AI. Namísto toho, aby čas ušetřený díky AI alokovali na strategické nebo vysoce hodnotné činnosti, jako je vzdělávání a budování dovedností, tráví tito zaměstnanci až o 37 % více času rutinními administrativními úkoly.

Proč je to důležité: 82 % zaměstnanců je ohroženo syndromem vyhoření. S nástupem umělé inteligence si mnoho z nich myslelo, že dny plné práce jsou konečně pryč. Ale kvůli přetrvávajícím problémům s nedostatečnou důvěrou většina z nich stále nevyužívá výhod AI.

Z nového průzkumu totiž vyplývá, že pracovníci plánují využívat svůj čas právě na úkoly, které by měli delegovat na umělou inteligenci, zatímco výše hodnotné oblasti, jako jsou inovace, kreativita a profesní rozvoj, odsouvají na druhou kolej. Pozitivní je, že ti, kteří jsou vyškoleni v používání AI, až 19x častěji uvádějí, že AI zvyšuje jejich produktivitu.

Průzkum společnosti Slack zjistil:

Kancelářští zaměstnanci trpí zaneprázdněností a vyhořením: Zaměstnanci pociťují únavu a uvádějí, že velkou část dne tráví všedními úkoly.

 • Většina kancelářských pracovníků (64 %) zažívá pocity vyhoření jednou za měsíc nebo častěji.
 • Přibližně třetina pracovníků uvádí, že jsou pravidelně ve stresu.
 • 30 % pracovníků necítí ke své práci nadšení.
 • Lidé tráví třetinu dne úkoly, které „nemají pro jejich práci význam“, jako jsou zbytečné schůzky, e-maily s nízkou informační hodnotou a nadměrná administrativa nebo zadávání dat.

Nadšení a přijímání umělé inteligence roste: Zaměsntnaci stále častěji přijímají umělou inteligenci a jsou stále více nadšeni z jejího využití pro každodenní práci.

 • Využívání umělé inteligence mezi všemi kancelářskými zaměstnanci vzrostlo od letošního ledna o 23 % a od loňského září o 60 %.
 • Téměř polovina (47 %) zaměstnanců v kancelářích napříč světovými trhy vyjadřuje nadšení z toho, že umělá inteligence zvládá jejich pracovní úkoly.

Navzdory příslibu, že umělá inteligence sníží množství práce, zaměstnanci stále upřednostňují ruční zpracování administrativy před prací s vyšší hodnotou: Na otázku, jak plánují pracovníci trávit čas ušetřený umělou inteligencí, nejsou příliš slibné odpovědi.

 • Hlavní činností, kterou pracovníci očekávají, že budou upřednostňovat díky času ušetřenému umělou inteligencí, jsou administrativní úkoly.
 • Úkoly s vysokou hodnotou, jako je inovace, tvorba a navazování kontaktů s kolegy, se na seznamu umístily až na dalších místech. Je pravděpodobné, že zaměstnanci stráví až o 37 % více času administrativními úkony než prací s přidanou hodnotou.

Nedostatky v důvěře a znalostech brání pracovníkům plně využívat umělou inteligenci: Zaměstnanci jsou z umělé inteligence nadšeni, ale zatím nevěří, že by mohla plně převzít jejich úkoly v práci.

 • 93 % globálních pracovníků nepovažuje výstupy umělé inteligence pro svoje pracovní využití za zcela důvěryhodné.
 • Pouze 15 % pracovníků rozhodně souhlasí s tím, že mají potřebné vzdělání a školení k efektivnímu využívání umělé inteligence.

Firmy musí svým zaměstnancům umožnit efektivní využívání umělé inteligence: Aby pracovníci AI důvěřovali a pověřovali ji úkoly, musí firmy své zaměstnance vyškolit, jak ji co nejlépe využívat.

 • Pravidla: Kancelářští pracovníci ve firmách, které mají zavedena oprávnění pro používání AI, téměř 6x častěji experimentují s nástroji AI.
 • Školení: U těch, kteří jsou proškoleni v používání AI, je až 19x větší pravděpodobnost, že potvrdí, jak AI zvyšuje jejich produktivitu.

Perspektiva společnosti Salesforce: „V oblasti umělé inteligence se nacházíme v klíčovém bodu obratu. Pokud chceme co nejlépe využít to, co nám AI může nabídnout, aniž bychom jen zvyšovali stres a pocit vyhoření, je na nás jako na vedoucích pracovnících, abychom své týmy vybavili nástroji, kterým můžou důvěřovat, a pomohli zaměstnance nasměrovat využití ušetřeného času k přínosnější práci,“ říká Christina Janzer, vedoucí Slack Workforce Labs.

Další informace:

 • Navzdory všeobecnému nadšení z umělé inteligence Workforce Index odhalil, že zaměstnanci ještě ne zcela využívají její výhody
 • Další statistiky a údaje o zavádění umělé inteligence u zaměstnanců naleznete v článku Salesforce Statistická knihovna
 • Školící zdroje AI najdete na Trailhead

Průzkumu se zúčastnilo 10 045 pracovníků ve Spojených státech, Austrálii, Francii, Německu, Japonsku a Velké Británii, a to v období od 6. března do 22. března 2024.

Průzkum provedla společnost Qualtrics a nebyl zaměřen na zaměstnance nebo zákazníky společnosti Slack nebo Salesforce. Respondenty byli všichni kancelářští pracovníci, definovaní jako zaměstnanci na plný úvazek (30 a více hodin týdně), kteří mají buď jednu z níže uvedených rolí, nebo uvedli, že „pracují s daty, analyzují informace nebo kreativně přemýšlejí“: výkonný management (např. prezident/partner, generální ředitel, finanční ředitel, C-suite), vyšší management (např. výkonný viceprezident, senior viceprezident), střední management (např. vedoucí oddělení/skupiny, viceprezident), nižší management (např. manažer, vedoucí týmu), vedoucí zaměstnanci (tj. osoby mimo management), kvalifikovaný kancelářský pracovník (např. analytik, grafik).

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.