ZEBRA SYSTEMS: 10 nejpopulárnějších automatizačních skriptů N-able

Společnost ZEBRA SYSTEMS, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, odhalila 10 nejpopulárnějších automatizačních skriptů, které využívají zákazníci řešení N-able k automatizaci nejběžnějších činností. Skripty obsažené v rámci tzv. automatizační „kuchařky“ – Automation Cookbook – umožňují technickým pracovníkům redukovat nadbytečné aktivity a snížit s tím spojené náklady na správu a ochranu svých zákazníků.

Automation Cookbook obsahuje aktuálně více než 800 specifických skriptů, přičemž neustále vznikají další. Automatizační skripty pomáhají dodavatelům řízených služeb s úkoly jako monitoring, záplatování či integrace produktů – rychle, efektivně, bez negativních následků na každodenní práci a při zajištění hladkého a bezpečného fungování zákaznických IT infrastruktur. Se souborem skriptů připraveným speciálně na portfolio řešení N-able získávají poskytovatelé MSP služeb možnost automatizovat a zlepšovat dodávky svých služeb a zvyšovat přidanou hodnotu poskytovanou zákazníkům.

Seznam nejvíce automatizovaných činností s pomocí automatizačních skriptů zahrnuje:

  • Denní údržbu, která se spouští v pravidelných intervalech, například k ujištění, že jsou zapnuty základní bezpečnostní prvky (skript Workstation Daily Maintenace)
  • Instalaci agenta DNS filteru, který zatím nemá plnou integraci s řešeními N-sight/N-central (DNSFilter Agent Install)
  • Přísnější kontrolu podpisů souborů (WinTrustVerify Opt-In Automation Policy)
  • Seznam administrativních nástrojů, který vypíše seznam Windows nástrojů na počítači, takže se dá sledovat, zda není zapnuté něco, co nemá být, či naopak (List of Administrative Tools installed on a computer)
  • Kontrolu stavu tisku (Print Status Monitoring)
  • Restart tiskové fronty v případě chyby automaticky restartuje službu tiskové fronty (Clear Print Spooler)
  • Sledování přihlášení a odhlášení, typický monitorovací skript (skript Logon Logoff)
  • Kontrolu stavu Windows Firewall a aktuálně použitého profilu v něm (DCC Windows Firewall Check)
  • Zapnutí Windows Firewallu (Enable Windows Firewall)
  • Seznam zařízení, který se napojí se na API N-able N-central a vytvoří CSV soubor s přehledem zařízení daného zákazníka (Device Asset Report from API)

„Stále více IT administrátorů a MSP poskytovatelů si uvědomuje klíčové výhody automatizace běžných rutinních úkolů.“ řekl Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able ve společnosti ZEBRA SYSTEMS. „Společnost N-able poskytuje unikátní zdroj skriptů pro automatizaci, které lze snadno použít v ekosystému N-able, a tím šetří zákazníkům pracnou tvorbu vlastních. Je zajímavé sledovat, jak vedle automatizace nejběžnějších monitorovacích aktivit, je stále více populárnější automatizace nástrojů kybernetické bezpečnosti.“