6 z 10 expertů na IT působících ve veřejném sektoru přiznává nedostatečné dovednosti v oblasti umělé inteligence

V nedávném průzkumu společnosti Salesforce označilo 60 % IT profesionálů z veřejného sektoru nedostatek dovedností v oblasti umělé inteligence (AI) za hlavní problém při zavádění AI.

Podle společnosti Deloitte by umělá inteligence mohla ušetřit stovky milionů hodin práce státních zaměstnanců a miliardy dolarů ročně. Přínosy AI jsou možné ale pouze tehdy, pokud budou mít zaměstnanci ve veřejném sektoru dovednosti, které jim umožní tuto technologii využívat. Vládní agentury ve Spojených státech jsou již nyní vedeny k tomu, aby zavedly směrnice a vytvořily týmy na podporu využívání AI. Zahrnuje to rozšiřování a zvyšování kvalifikace jejich talentů v oblasti AI a jmenování nového vedoucího pracovníka pro AI, kterého má podle nedávního příkazu přijmout každá federální agentura v USA.

Perspektiva Salesforce: „Školení a rozvoj dovedností jsou pro veřejný sektor zásadními prvními kroky k využití výhod umělé inteligence. Investicemi do nových dovedností, jako je například vývoj pobídek, mohou vedoucí pracovníci ve veřejném sektoru umožnit svým zaměstnancům využívat AI ke zvýšení produktivity, budování hlubších vztahů s voliči a zlepšení kvality veřejných služeb.“ říká Casey Coleman, SVP, Global Government Solutions.

Z průzkumu společnosti Salesforce také vyplynulo, že:

Veřejný sektor čelí většímu nedostatku dovedností v oblasti umělé inteligence než ostatní odvětví

IT odborníci ve veřejném sektoru přibližně o třetinu častěji uvádějí, že v jejich organizaci existuje nedostatek dovedností v oblasti umělé inteligence, ve srovnání s průměrem v oboru*.

IT profesionálové ve veřejném sektoru se potýkají s problémy při zavádění umělé inteligence ve své organizaci

  • Pouze 28 % IT profesionálů ve veřejném sektoru tvrdí, že jsou odborníky na používání generativní umělé inteligence v rámci své práce.
  • Pouze 32 % respondentů tvrdí, že jsou odborníky na generativní umělou inteligenci, jako je tvorba obsahu a analýza dat.
  • Pouze 30 % respondentů tvrdí, že jsou odborníky na implementaci umělé inteligence ve své organizaci.

AI přináší příležitost pro zvýšení efektivity ve veřejném sektoru

Překlenutím nedostatku dovedností v oblasti umělé inteligence mohou organizace ve veřejném sektoru dosáhnout nové efektivity. Z průzkumu společnosti Salesforce vyplývá, že hlavním cílem veřejného sektoru v oblasti AI je automatizace rutinních úkolů.

Přečtěte si více

  • Sledujte World Tour D.C. na Salesforce+, kde se dozvíte o řešeních Salesforce CRM + AI + Data + Trust pro veřejný sektor.
  • Další informace o nesouladu mezi očekáváním vedoucích pracovníků v souvislosti s implementací umělé inteligence a schopností IT splnit jejich požadavky.
  • Další informace o nedostatku dovedností v oblasti generativní umělé inteligence získáte z výzkumné série Generative AI Snapshot společnosti Salesforce.

*Metodika: *Metodika: Společnost Salesforce ve spolupráci s firmou Vanson Bourne provedla dvojitě anonymní průzkum mezi 600 IT profesionály (200 vedoucích IT pracovníků a 400 individuálních IT pracovníků) v Austrálii, Francii, Německu, Velké Británii a Spojených státech. Respondenti pracují v různých odvětvích, včetně technologií, finančních služeb, médií a zábavy, výroby, maloobchodu, zdravotnictví, veřejného sektoru a dalších. Průzkum byl proveden v prosinci 2023 a lednu 2024.