D.A.S. uchovává klíčové informace s GFI Archiver

Společnost GFI Software, dodavatel řešení bezpečnosti v podnikových sítích, uvedla, že společnost D.A.S., poskytovatel právní ochrany, úspěšně využívá archivační řešení GFI Archiver k uchovávání klíčové komunikace v oblasti elektronické pošty. Data uložená v archivu poskytují autentické a nezpochybnitelné podklady v rámci probíhajících soudních, správních nebo jiných řízení.

Společnost D.A.S. je poskytovatelem pojištění právní ochrany soukromým osobám i podnikatelským subjektům ze všech odvětví. Na základě uzavřeného pojištění svým zákazníků poskytuje právní ochranu, od řešení pokut až po zastupování ve složitých soudních případech. Pro společnost pracuje cca 130 zaměstnanců a přibližně 70 externích obchodníků, kteří využívají elektronickou poštu k intenzivní komunikaci se zákazníky.

Každé čtvrtletí aktuálně proteče firmou ve více než 300 000 e-mailech cca 90 GB dat, celkem je archivováno 3 TB dat ve formě elektronické pošty. Informace obsažené v těchto e-mailech jsou předmětem vyhledávání, když je např. v souvislosti s probíhajícími soudními spory potřeba dohledat přesné formulace i 10 let zpětně. Společnost dříve archivovala své e-maily do PST souborů a využívala k tomuto účelu také zálohování.

S archivačním řešením má společnost jistotu, že veškerá elektronická pošta je uchována v GFI Archiver v té podobě, jak přišla či odešla z firmy. To poskytuje podporu zejména v případech, kdy v určitých případech existují sporná stanoviska, a data z GFI Archiveru slouží jako důkaz o konkrétní komunikaci. Další výhodou GFI Archiveru je možnost obnovy mailové schránky v případě, že uživatelé omylem smažou či přemístí poštu a následně ji nemohou nalézt.

„Před GFI Archiver jsme e-maily uchovávali v zálohovaných PST souborech, ale zálohování nerovná se archivace – například nemá smysl uchovávat zálohy 10 let zpětně.“ řekl Stanislav Telipský, IT administrátor ve společnosti D.A.S. „Specializovaný archivační nástroj, jako je GFI Archiver, je velkým pomocníkem zejména v případě potřeby rychlého nalezení konkrétního e-mailu. Díky fulltextovému vyhledávání dokážeme najít požadovaný e-mail (např. podle datumu, čísla pojistné smlouvy nebo pojistné události) takřka okamžitě, což je v našem podnikání velmi důležité.“