Konzultanti Ness Czech ve zdravotnické skupině EUC provedli expertní posouzení stavu Business Intelligence

Expertní posouzení stavu datového skladu, reportingu a celého Business Intelligence řešení provedli konzultanti systémového integrátora Ness Czech ve zdravotnické skupině EUC, která je největším poskytovatelem zdravotní péče pro zaměstnavatele a mimo jiné provozuje i největší síť ambulantních klinik v ČR.

Tým odborníků se v rámci služby Ness 360 BI Check zaměřil na čtyři oblasti klíčové pro Business Intelligence (BI): Správu a řízení dat (Governance), Architekturu a infrastrukturu, Procesy a životní cyklus požadavků a Lidské zdroje. Tyto oblasti BI řešení byly ohodnoceny úrovní své vyspělosti. Důležitou součástí výstupu byla identifikace operačních rizik, přičemž u těch s kritickým dopadem na budoucí rozvoj konzultanti Ness Czech současně navrhli kroky potřebné k jejich mitigaci. Dále byla identifikována potřeba vytvoření datové strategie a navrženo její směrování, či byl zmíněn potenciál nasazení AI (Artificial Intelligence) a ML (Machine Learning) a jejich možný přínos pro fungování skupiny EUC.

Výstupem vznikl komplexní dokument nezávislého expertního posouzení Business Intelligence pro skupinu EUC, který obsahoval zhodnocení rozvoje BI řešení na pětiúrovňové škále společně s doporučeními, kam by bylo vhodné jednotlivé oblasti posunout a jaké kroky jsou pro posun potřeba vykonat. Expertíza navíc obsahovala seznam identifikovaných operačních rizik i s mírou jejich závažnosti a seznam doporučení na rozvoj celkového řešení, včetně označených „quick wins“.

Celá tato aktivita byla provedena za intenzivní práce dvou Ness Czech konzultantů a dokončena během 6 týdnů. Vstupní informace jsme získávali kombinací studia dokumentace, provedením série workshopů i samotným nahlédnutím do kódu,“ přibližuje Michal Řehák, ředitel Data & Analytics kompetence ve společnosti Ness Czech.

Expertní audit Ness 360 BI Check je součástí modernizace BI technologií a optimalizace příslušných procesů. Možnosti Business Intelligence chceme více využít nejen v oblasti financí, ale také pro rozvoj nových služeb a vylepšení těch stávajících,“ popisuje Milan Zapletal, finanční ředitel ve skupině EUC.

I ve zdravotnictví je stěžejní funkcí Business Intelligence podpora obchodních aktivit, reportingu a finančních analýz. Propojení dat a jejich analýza s pomocí BI může podle Michala Řeháka pomoci ve farmacii a zdravotnictví s rozvojem prodejů v lékárnách a v e-shopu, včetně cílených nabídek a doporučování relevantních produktů: „S pomocí mobilní aplikace je navíc možné zlepšit zákaznickou zkušenost pacientů, usnadnit jim objednávání do ordinace, komunikaci s personálem a umožnit jejich adresné oslovování s nabídkami služeb a produktů.“

Tags: