MSP v roce 2023: rostoucí zájem o EDR, automatizace a produktivita administrátorů

Společnost ZEBRA SYSTEMS, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, na základě svého celoročního dotazování identifikovala hlavní MSP trendy roku 2023 mezi českými a slovenskými IT poskytovateli. Na špičce žebříčku je rostoucí zájem zákazníků o MSP služby IT bezpečnosti (zejména EDR/XDR), zvyšující se tlak na produktivitu IT administrátorů a s tím související automatizace rutinních úkolů.

IT administrátoři (a zejména MSP) tedy musí obsloužit více různých zařízení a zároveň dbát na vyšší nároky na bezpečnost, které jsou jim nyní kladeny. Aby tento úkol zvládli, obracejí se MSP na dodavatele takových RMM řešení, které jednak umožňují automatizovat celou řadu rutinních úkonů a zároveň nabízejí i nástroje k zajištění IT bezpečnosti.

Nejzajímavější poznatky z letošního dotazování:

  • Stále více IT poskytovatelů se začíná soustřeďovat na MSP služby, celkem to uvedlo 71 % respondentů, 62 % pak nabízí také částečně proaktivní služby a jen 24 % se spoléhá spíše na tradiční break-fix model. Naopak již 12 % nabízí převážně řízené služby IT bezpečnosti (MSSP).
  • Největší zájem mezi koncovými zákazníky je o MSP služby zálohování a disaster recovery či ochrany koncových bodů – EDR (obě 67 %).
  • Službu, kterou mají IT poskytovatelé nejvíce automatizovanou, je zálohování (57 %), z nejběžnějších činností by nejvíce potřebovali automatizovat patch management (60 %)
  • Od automatizace MSP poskytovatelé nejvíce očekávají rychlejší reakce na incidenty (60 %), uvolnění pracovní kapacity pracovníků (58 %), více času na řešení závažných případů (55 %) a eliminaci chyb (47 %).
  • U IT poskytovatelů připadá na jednoho IT administrátora v průměru 75 – 150 uživatelů, avšak u 10 % je to více než 150, a u 8 % dokonce více než 300 uživatelů.
  • Nejvíce by k vyšší produktivitě pomohlo podle 61 % dotázaných centralizace správy všech nástrojů a služeb.

„Z našich pravidelných setkání, webinářů a průzkumů vidíme, že stále více IT poskytovatelů postupně přechází do MSP světa,“ řekl Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able ve společnosti ZEBRA SYSTEMS. „Navíc roste podíl i tzv. MSSP služeb oproti běžným RMM službám ve snaze zabezpečit infrastruktury zákazníků proti narůstajícím kybernetickým hrozbám. Jednoznačným favoritem je v současné době jsou služby EDR, které poskytují komplexní ochranu koncových zařízení a reprezentují velký skok oproti doposud běžné antivirové ochraně.“