Téměř 6 z 10 zástupců generace Z je ochotno využívat umělou inteligenci, pokud jim to pomůže překonat úzkost ze špatného porozumnění datům

Více než polovina respondentů generace Z v nedávném průzkumu společnosti Salesforce mezi tisícovkou Američanů uvedla, že jim složitost jejich osobní dat, jako jsou informace o financích a zdravotní péči, způsobuje obavy. Zároveň je u generace Z o 36 % vyšší pravděpodobnost, že se budou potýkat s horším porozuměním svých osobních údajů než u generace baby boomers. Přestože ale tato skupina respondentů pociťuje největší úzkost ze složitosti dat, je zároveň nejvíce ochotna využívat umělou inteligenci k lepšímu porozumění svým osobním datům, aby mohla činit informovanější rozhodnutí, která ovlivňují její život a finanční vyhlídky.

Proč je to důležité: Jako první digitálně orientovaná generace si musela během svého života zvyknout generace Z na ohromné množství osobních údajů, které musí spravovat. Očekává se proto, že množství dat vytvořených, zachycených a spotřebovaných na celém světě vzroste do roku 2025 o více než 180 zettabytů – což odpovídá 6,8 miliardám let nepřetržitého vysílání Netflixu. S rostoucí složitostí a objemem informací je navíc zjevné, že mladší generace budou mít problém porozumět datům a nakládat s nimi v každodenním životě.

Perspektiva společnosti Salesforce: „Pěstování myšlení založeného na datech u mladších generací je velmi důležité – a umělá inteligence může poskytnout neuvěřitelné nástroje a poznatky, které pomohou orientovat se v dnešním světě zahlceném daty. Díky důvěryhodným poznatkům založeným na AI mohou lidé překlenout propast mezi zahlcením daty a jednáním na základě dat,“ říká Ryan Aytay, prezident a generální ředitel společnosti Tableau.

Hlavní závěry průzkumu:

Generace Z je přetížena a zahlcena daty

Na rozdíl od firem trpí generace Z analytickou paralýzou. Podle průzkumu se přitom nejvíce obává toho, jak správně porozumět svým osobním datům. Jde tak o 36 % vyšší pravděpodobnost, že bude mít potíže s porozuměním svým osobním údajům než u zástupců generace baby boomers. Víc než polovina (51 %) se podle výsledků také cítí být zahlcena všemi osobními údaji, které má k dispozici. Ještě o něco více zástupců generace Z (52 %) dokonce říká, že je pohled na jejich osobní data znervózňuje. A 55 % respondentů z generace Z přiznává, že nemá úplný přehled o svých osobních datech.

Finanční údaje jsou považovány za nejzásadnější – a nejobávanější

Vzhledem k rostoucím životním nákladům Američané – zejména pak mladší generace – vědí, jak důležité je porozumět svým finančním datům, ale cítí se být tímto úkolem zaskočeni. Mezi tři nejdůležitější druhy osobních dat respondenti považují zejména finanční údaje, údaje o zdraví a kondici a data k využívání technologií. Stejné tři druhy dat u nich ale zároveň vzbuzují největší obavy, jen v jiném pořadí: vedou finanční data, následují data potřebná pro využívání technologií a údaje o zdraví a kondici.

Díky vizualizacím a přehledům jsou data přístupnější a lépe využitelná

Aby se Američané cítili pohodlněji a mohli na základě svých dat jednat, spoléhají na jejich vizualizaci a automatizaci, takže využívají jen povrchní znalosti. Mezi tři nejčastěji používané formáty zpracování dat podle průzkumu patří push notifikace, vizualizace a e-mailové statistiky. 78 % Američanů totiž z výsledků přiznává, že vizualizace je pro ně nejdostupnějším formátem zpracování dat.

Generace Z je připravena překonat obavy ze zahlcení daty díky AI

Většina Američanů se obává poskytnout umělé inteligenci přístup k svým datům a vyjadřuje obavy z bezpečnosti a zneužití svých osobních údajů. Američané z generace Z jsou však za určitých podmínek ochotni využívat AI k jejich zpracování a lepšímu pochopení. 72 % z nich se ale obává, že nástroje umělé inteligence budou používat jejich osobní údaje bez jejich souhlasu.

Na druhou stranu je ochotno 55 % zástupců generace Z používat AI k lepšímu pochopení svých osobních dat, což je o 12 procentních bodů více oproti celkovému počtu respondentů průzkumu. Pro 57 % dotazovaných pak není problém ani sdílet osobní data s nástroji AI, pokud jim to ušetří čas. 58 % respondentů by tak učinilo, pokud by jim AI umožnila být více akceschopnými.

Metodika: Společnost Salesforce provedla ve spolupráci se společností YouGov ve dnech 12.-14. března 2024 dvojitě anonymní průzkum. Zúčastnilo se ho více než 1 000 respondentů z řad americké populace. Údaje byly váženy a jsou reprezentativní pro všechny dospělé obyvatele USA (ve věku 18+ let). Průzkum probíhal online.

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.