Nový průzkum společnosti Slack potvrzuje zrychlující se trend využívání umělé inteligence ve firmách a organizacích

Podle nejnovějšího průzkumu Workforce Lab pořádaného společností Slack, která je součástí Salesforce, vzrostlo v posledním čtvrtletí 2023 používání nástrojů umělé inteligence na pracovištích o 24 %. Průzkum také vyčísluje průměrné množství času, které kancelářští zaměstnanci stráví plněním úkolů, které mají nízkou prioritu.

Mezi hlavní závěry průzkumu patří:

 • Využívání umělé inteligence na pracovišti se v posledním čtvrtletí zvýšilo o 24 % a v lednu 2024 každý čtvrtý pracovník uváděl, že vyzkoušel nástroje umělé inteligence při práci, zatímco v září 2023 to byl jen každý pátý pracovník.
 • Přibližně 80 % těch, kteří používají umělou inteligenci, tvrdí, že tato technologie jim zlepšuje jejich produktivitu. Přesto jsou ale názory na AI stále smíšené: 42 % pracovníků tvrdí, že jsou nadšeni, že umělá inteligence a automatizace zvládne úkoly, které jsou součástí jejich současné práce, 31 % má k AI neutrální postoj a 27 % z ní má obavy.
 • Téměř všichni vedoucí pracovníci pociťují tlak na začlenění nástrojů AI do své organizace, přičemž polovina všech vedoucích pracovníků uvedla, že cítí vysokou míru naléhavosti začlenit nástroje AI.
 • Kancelářští zaměstnanci ve firmách, které vydaly pokyny pro používání umělé inteligence, téměř šestkrát častěji experimentují s nástroji umělé inteligence ve srovnání s pracovníky, jejichž firmy žádné pokyny pro používání umělé inteligence nemají.
 • Pracovníci také uvádějí, že 41 % svého času tráví úkoly, které mají „nízkou hodnotu, opakují se nebo nemají smysluplný přínos pro jejich hlavní pracovní náplň„. To ukazuje na jasnou příležitost pro nástroje umělé inteligence a automatizaci, které mohou pomoci zaměstnancům soustředit energii od „rutinní práce“ k činnostem, které mají vyšší hodnotu.

Jak se ale na úsvitu nové éry umělé inteligence staví pracovníci k tomu, že AI změní způsob naší práce? Kdo dnes používá nástroje AI a automatizaci a jak tyto nástroje ovlivňují produktivitu práce?

Ve svém nejnovějším průzkumu mezi více než 10 000 pracovníky po celém světě Workforce Lab, jenž uskutečnila společnost Slack, která je součástí Salesforce, odpovídá na tyto otázky a kvantifikuje nové trendy v používání umělé inteligence v práci. Průzkum zjistil, že zavádění nástrojů AI na pracovišti se oproti předchozímu čtvrtletí zrychlilo o 24 %, přičemž v lednu 2024 každý čtvrtý pracovník uvedl, že vyzkoušel nástroje AI pro práci, zatímco v září 2023 to byl každý pátý pracovník. A 1 ze 3 pracovníků použil při své práci automatizační nástroje.

Přibližně 80 % z těch, kteří využívají nástroje umělé inteligence a automatizace v práci, tvrdí, že tato technologie zlepšuje jejich produktivitu. Mezi hlavní úkoly, u kterých dnes pracovníci vidí největší přínos umělé inteligence, patří pomoc při psaní, automatizace pracovních postupů a shrnutí obsahu. Shrnutí nahradilo výzkum jako nejvyšší přidanou hodnotu v současné práci respondentů od průzkumu společnosti Slack ze září 2023.

Mnoho pracovníků je nadšeno potenciálem umělé inteligence ke zvýšení efektivity jejich práce, přičemž 42 % z nich uvedlo, že jsou nadšeni myšlenkou, že by umělá inteligence mohla zvládnout úkoly z jejich současné práce. Zároveň 27 % uvádí, že se obává, jak by tyto nástroje zvládaly běžné úkoly na pracovišti, a dalších 31 % spíše vyčkává a uvádí, že jejich pocity jsou neutrální.

Chcete urychlit zavádění umělé inteligence? Začněte vydáním pokynů pro její používání

Většina (81 %) vedoucích pracovníků pociťuje určitou naléhavost začlenit generativní umělou inteligenci do svých organizací, přičemž 50 % vedoucích pracovníků hlásí vysokou míru naléhavosti.

A přesto ale v průzkumu mezi více než 10 000 pracovníky v globálním měřítku téměř polovina všech respondentů (43 %) uvedla, že od svých vedoucích pracovníků nebo organizace nedostali žádné pokyny, jak nástroje umělé inteligence v práci používat.

Nedostatek instrukcí může zaměstnancům bránit v experimentování s umělou inteligencí. Pracovníci ve firmách, které mají definované pokyny pro používání AI, téměř šestkrát častěji zkoušejí nástroje AI ve srovnání s pracovníky, jejichž firmy žádné pokyny pro používání AI nemají. Dokonce i pracovníci ve společnostech, které používání AI omezují, častěji experimentovali s nástroji AI ve srovnání s pracovníky ve společnostech, které žádné pokyny k používání AI nemají.

Drtivá většina lidí, kteří využívají umělou inteligenci a automatizaci, již začíná pociťovat nárůst produktivity,“ říká Christina Janzer, senior viceprezidentka pro výzkum a analytiku ve společnosti Slack a vedoucí laboratoře Slack Workforce Lab. „Data však naznačují, že neposkytnutí pokynů nebo instrukcí ohledně AI může bránit zaměstnancům, aby ji vyzkoušeli. Pokud chcete své zaměstnance připravit na revoluci v oblasti AI, můžete začít tím, že jim poskytnete pokyny, jak lze AI v práci využívat.“

Pohled manažerů firem: směs nadějí a obav

Největší přínosy, které vedoucí pracovníci nejčastěji očekávají od integrace umělé inteligence do firemních aktivit, jsou:

 • Zvýšení efektivity a produktivity zaměstnanců (38 % respondentů).
 • Rozhodování založené na datech (35 %)
 • Inovace výrobků a služeb (34 %)
 • Snížení nákladů (33 %)
 • Větší zaměření na strategii než na rutinní úkoly (27 %).
 • Zlepšená zákaznická zkušenost (18 %)

Co tedy brání vedoucím pracovníkům plně přijmout umělou inteligenci? Na prvním místě jsou dvě obavy: Více než dva z pěti vedoucích pracovníků uvádějí, že jde o významnou obavu, a dále nedůvěra v přesnost a spolehlivost výstupů umělé inteligence.

Největší obavy vedoucích pracovníků ze začlenění umělé inteligence do podnikových operací jsou následující:

 • Bezpečnost dat a ochrana soukromí (44 % respondentů)
 • spolehlivost a přesnost umělé inteligence (36 %)
 • Nedostatek odborných znalostí a dovedností zaměstnanců (25 %)
 • Etické otázky a dodržování předpisů (17 %)
 • Důvěra a přijetí ze strany zákazníků (17 %)
 • Náklady na implementaci a údržbu (16 %)

Jasná příležitost: Využití umělé inteligence a automatizace ke snížení „rutinní práce“

Respondenti uvádějí, že v průměru tráví 41 % svého času v práci úkoly, které jsou „málo hodnotné, opakují se nebo nemají smysluplný přínos pro jejich hlavní pracovní funkce“. A čím více času stráví kancelářští zaměstnanci prací s nízkou hodnotou, tím větší nadšení vyjadřují nad umělou inteligencí a automatizací, které by mohly zvládnout úkoly z jejich současné práce.

„Všichni musíme plnit úkoly, které nemáme v popisu práce, ale které jsou nezbytné pro zajištění hladkého chodu. Je to ‚práce pro práci‘,“ říká Janzer. „Pokud však průměrný pracovník v kanceláři tráví touto ‚rutinní prací‘ dva celé dny týdně, je to problém – a zároveň příležitost. V tomto klíčovém okamžiku je implementace nástrojů umělé inteligence a automatizace, které jsou důvěryhodné, intuitivní a začleněné do pracovního procesu, klíčem k přesměrování energie na pracovišti směrem k činnostem, které posunou firmu k lepším výsledkům.“

Metodika

Průzkum společnosti Slack se uskutečnil mezi 10. a 29. lednem 2024 mezi 10 281 pracovníky v USA, Austrálii, Francii, Německu, Japonsku a Velké Británii. Průzkum provedla společnost Qualtrics a nebyl zaměřen na zaměstnance nebo zákazníky společnosti Slack nebo Salesforce. Respondenty byli všichni kancelářští pracovníci, definovaní jako zaměstnanci na plný úvazek (30 a více hodin týdně), kteří buď zastávají jednu z níže uvedených rolí, nebo uvedli, že „pracují s daty, analyzují informace nebo kreativně přemýšlejí“: výkonný management (např. prezident/partner, generální ředitel, finanční ředitel, C-suite), vyšší management (např. výkonný viceprezident, senior viceprezident), střední management (např. vedoucí oddělení/skupiny, viceprezident), nižší management (např. manažer, vedoucí týmu), vedoucí zaměstnanci (tj. osoby mimo management), kvalifikovaný kancelářský pracovník (např. analytik, grafik). Pro stručnost označujeme populaci účastníků průzkumu jako „kancelářské pracovníky“ nebo „kancelářské pracovníky“.