Partnerský program Dell Technologies 2024: Společný růst díky novým i vylepšeným příležitostem

Společnost Dell Technologies představuje novou podobu svého partnerského programu pro rok 2024. V rámci odstupňované struktury bude vylepšený program klást ještě větší důraz na spolupráci, akvizice a investice do zásadních oblastí růstu. Cílem je navázat na loňský úspěch, kdy se partneři podíleli na přibližně 50 % čistých příjmů společnosti Dell a stáli za více než 60 % všech nových a reaktivovaných kupujících.

Společnosti Dell Technologies v rámci svého programu poskytuje partnerům inovativní řešení, která přímo reagují na potřeby zákazníků s ohledem na jejich digitální transformaci. Jedná se o široké portfolio technologií, znalostí a služeb z nejrůznějších oblastí – od umělé inteligence přes multicloud a edge až po kybernetickou bezpečnost.

Růst a modernizace hlavního oboru podnikání

V srpnu loňského roku oznámil Dell spuštění strategie „Partner First for Storage“. Výsledkem bylo, že 99 % stávajících i potenciálních zákazníků dosáhlo na status „Partner First“. K tomu se čtyřnásobně zvýšil počet účtů plnících parametry pro zisk statusu „Partner of Record“. Celkově se zlepšil objem spolupráce mezi členy prodejního týmu Dell a partnery.

Právě vylepšením partnerského programu plánuje Dell Technologies pokračovat v růstové strategii. Záměrem je další zvýšení motivace k získávání nových obchodů, nastavení jasných očekávání, ale také spolupráce při plnění společných cílů směrem ke koncovým zákazníkům.

V roce 2024 bude program pokračovat v odměňování partnerů v těchto klíčových oblastech:

• Vyšší ziskový potenciál pro nabídky infrastruktury Dell APEX: Od letošního roku Dell zjednodušuje nabídku Dell APEX Infrastructure do kategorií produktů Storage+ a Server+.

• Program Client+ na prodej např. periferií, pracovních stanic, odolných notebooků a tabletů nebo služby Dell ProSupport Plus.

• Program Partner ProServices (dříve Project Harmony) na integraci služeb Dell do značkových nabídek partnerů.

Řešení Dell PowerFlex, flexibilní ve výkonu i škálovatelnosti.

Budování nových obchodních příležitostí

Společnost Dell Technologies má jedno z nejširších portfolií produktů a služeb v oboru. Dokáže kompletně uspokojit potřeby domácností, lokálních firem, nadnárodních korporací i datových center. Navíc k tomu zohledňuje svůj závazek podporovat pozitivní dopad na podnikání, lidi a planetu. V souladu s celosvětovými prioritami zákazníků zavádí do partnerského programu nové kompetence pokrývající tři velká témata:

• Datová věda a umělá inteligence. V letošním roce přejde GenAI od ověření konceptu k ověření produktivity. Analytici očekávají, že do roku 2028 bude její potenciál v ekosystému prodejních kanálů dosahovat hodnoty 158,6 miliardy dolarů.

• Řešení pro edge. GenAI je poháněna daty generovanými na okraji sítě a shromažďovanými v cloudu. Partneři s kompetencí v oblasti AI, edge a multicloudových řešení mají nejlepší pozici vytěžit z této příležitosti co nejvíce.

• Udržitelnost a ESG. Dell Technologies pomáhá partnerům řešit potřeby zákazníků prostřednictvím školení, nástrojů a zdrojů z oblasti udržitelnosti. Kromě toho nabízí službu „Circular Business Solutions“ pro pohodlnou recyklaci a vyřazení IT technologií s pobídkami pro další prodej.

Posílení spolupráce a zjednodušení kontaktů

Partnerský program Dell Technologies pro rok 2024 prohlubuje investice do vzájemné spolupráce. A to nejen díky pokračujícímu zaměření na strategii „Partner First for Storage“ nebo rozšiřování způsobilosti serverů PoR. Důležitou roli hraje také urychlení modernizace partnerského prostředí. Dell Technologies vylepšuje online zkušenosti například tím, že partnerům dává k dispozici samoobslužné funkce. Ty jim pomáhají snížit počet osobních kontaktů od konfigurace po objednávku. Využít mohou také další nástroje, které jim pomohou vytěžit maximum z nabízených produktů a služeb.