Projekt Fort Zero společnosti Dell Technologies proměňuje kybernetickou bezpečnost

Společnost Dell Technologies představuje projekt Fort Zero, který poskytuje komplexní bezpečnostní řešení založené na konceptu Zero Trust (tzv. nulové důvěry) a má chránit globální podniky a organizace před kybernetickými útoky. Řešení bude ověřeno ministerstvem obrany USA a je součástí rozšiřování portfolia bezpečnostních produktů a služeb společnosti Dell.

Projekt Fort Zero staví na úspěchu Zero Trust Center of Excellence společnosti Dell a jejího partnerského ekosystému s cílem urychlit zavádění konceptu Zero Trust. Společnost Dell, která vede ekosystém více než 30 předních technologických firem, dodá během příštích 12 měsíců pokročilé řešení Zero Trust.

„Koncept Zero Trust je určený pro decentralizovaná prostředí, ale jeho integrace do stovek samostatných produktů od desítek dodavatelů je složitá, takže je pro většinu podniků nereálná,“ říká Herb Kelsey, technologický ředitel společnosti Dell Technologies. „My globálním organizacím pomáháme řešit dnešní bezpečnostní výzvy tím, že usnadňujeme integraci a urychlujeme zavedení Zero Trust.“

Projekt Dell Fort Zero poskytne státními institucemi ověřené řešení ZeroTrust

Plně konfigurované řešení projektu Fort Zero odstraňuje překážky zavádění Zero Trust. Společnost Dell zajistí integraci a orchestraci technologií, kterou obvykle řeší zákazníci samostatně s různými dodavateli. Odhadovaný čas zavedení pokročilého řešení se přitom zkracuje využitím privátního cloudu.

Validaci řešení projektu Fort Zero provede úřední hodnotící tým, který posoudí jeho vyspělost a ověří shodu s celosvětově uznávanou referenční architekturou pro Zero Trust amerického ministerstva obrany. Toto komplexní řešení pomůže globálním organizacím veřejného i soukromého sektoru přizpůsobit se kyberbezpečnostním rizikům, reagovat na ně a zároveň nabídne nejvyšší úroveň ochrany.

Projekt Fort Zero může sloužit různými způsoby, mimo jiné:

  • V lokálních datových centrech u podniků a organizací, pro něž je prvořadé zabezpečení dat a soulad s předpisy.
  • Ve vzdálených nebo regionálních lokalitách, jako jsou maloobchodní provozovny, kde může bezpečná analýza zákaznických dat v reálném čase přinášet konkurenční výhodu.
  • V terénu v místech s nestabilní konektivitou, kde je z provozních důvodů nutná dočasná implementace, jako jsou letadla nebo vozidla.

Organizace volí při modernizaci svých programů kybernetické bezpečnosti řešení Zero Trust, aby dokázaly držet krok s vývojem hrozeb. Ale rozhodnout, kde začít, na které schopnosti klást důraz a jaká opatření jsou potřebná k vybudování vyspělého řešení, může být složité,“ říká John Grady, hlavní analytik Enterprise Strategy Group. „Manažeři bezpečnosti a IT potřebují pomoc při plánování strategie a implementaci nástrojů k jejímu naplňování. Projekt Fort Zero může pomoci tento proces urychlit tím, že poskytuje opakovaně využitelný plán komplexního řešení založeného na ověřené referenční architektuře uznávané po celém světě.

Dell rozšiřuje portfolio bezpečnostních řešení o službu PSX pro zálohování

Spolu s projektem Fort Zero rozšiřuje společnost Dell své portfolio bezpečnostních řešení o akcelerátor úspěšnosti produktů (PSX) pro zálohování – novou službu, která zákazníkům pomáhá chránit a obnovit data v případě narušení.

Služba PSX pro zálohování zjednodušuje implementaci a údržbu zálohovacího prostředí a usnadňuje obnovu dat. PSX pro zálohování navazuje na nedávné uvedení služby PSX pro kybernetickou obnovu, která implementuje a pomáhá provozovat izolovaný trezor kybernetické obnovy.

Zákazníci si mohou vybrat ze tří úrovní asistence při zálohování a kybernetické obnově podle svých potřeb:

  • Připravenost (Ready) zahrnuje workshopy zaměřené na plánování, konfiguraci ověřeného prostředí pro zálohování nebo úložiště, plán úspěšnosti, příručku rutinních postupů a školení v příslušných dovednostech.
  • Optimalizace (Optimize) přidává čtvrtletní hodnocení, doporučení pro zlepšení a testy simulované asistované obnovy.
  • Provoz (Operate) přidává průběžnou provozní asistenci ke splnění výkonnostních cílů řešení. Vysoce kvalifikovaní odborníci monitorují a vyšetřují výstrahy, iniciují nápravná opatření a pomáhají s úkony obnovy podle pokynů zákazníka.

Dostupnost

  • Pokročilé řešení Zero Trust projektu Fort Zero bude k dispozici organizacím veřejného i soukromého sektoru během příštích 12 měsíců.
  • Služba Dell Product Success Accelerator for Backup je v současné době k dispozici v zemích Severní Ameriky, Evropy a Asie a Tichomoří.
  • Služba Dell Product Success Accelerator for Cyber Recovery je vedle Severní Ameriky nově k dispozici i v zemích Evropy, Latinské Ameriky a Asie a Tichomoří.