Řadu poplatků mohou nyní hradit Pražané kartou online

Pražané mohou od června na Portálu Pražana najít prostřednictvím řešení systémového integrátora Ness Czech novou službu MHMP – Platební brána. Ta umožňuje uhradit poplatky či pokuty platební kartou. Lidem šetří cestu na úřady či do banky. Nová služba MHMP vychází z ekonomického systému GINIS společnosti Gordic. Novinku již využily stovky občanů, kteří takto zaplatili přes 100 tisíc korun.

Základními požadavky byly jednoduchost a bezpečnost. Lidé se přímým odkazem přes Portál Pražana dostanou jedním kliknutím na platební stránku, kde vyplní variabilní symbol, ověří platbu a uhradí poplatek stejným způsobem, na který jsou zvyklí například z e-shopů,“ přibližuje Martin Silvička, generální ředitel společnosti Ness Czech, která ve spolupráci se společností Gordic pro Magistrát hlavního města Prahy projekt realizovala. Na projektu se dále podílely společnosti Česká spořitelna, Operátor ICT, Global Payments a Corpus Solutions.

Přes platební bránu mohou Pražané uhradit poplatek za odkládání komunálního odpadu, nebo pokuty a náklady řízení s tím, že magistrát plánuje nabídku postupně rozšiřovat.

Projekt je ukázkou toho, jak může samospráva modernizovat služby pro své občany a zvýšit jejich pohodlí při komunikaci s úřady a úhradě poplatků. Díky novým možnostem ekonomického systému GINIS lze obdobné řešení snadno provést i v jiných městech během několika měsíců,“ doplňuje Martin Silvička.

Tags: