Red Hat zpřístupnil Developer Hub

Red Hat, Inc., přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, oznámil všeobecnou dostupnost portálu Red Hat Developer Hub – podnikového řešení interní vývojářské platformy (Internal Developer Platform, IDP) založené na open source projektu Backstage od Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Red Hat Developer Hub nabízí samoobslužný portál, standardizované softwarové šablony, dynamickou správu zásuvných modulů, řízení přístupu na základě rolí (role based access control, RBAC) na podnikové úrovni i prémiovou podporu. Poskytuje organizacím i nástroje a možnosti k překonání kritických míst v rámci DevOps procesů a řešení problémů vyplývajících ze složitých prostředí, nedostatečné standardizace nebo kognitivní zátěže.

Red Hat Developer Hub umožňuje týmům urychlit vývoj a nasazení softwaru na libovolné platformě díky konzistentnějším a standardizovaným postupům. Pro organizace, které chtějí standardizovat operace napříč otevřeným hybridním cloudem, je Developer Hub plně integrován s řešením Red Hat OpenShift pro zpřístupnění inovací, jako je například umělá inteligence (AI) a architektury nativně cloudových aplikací.

Zjednodušení pro zrychlení a škálovatelnost vývoje aplikací

Podle analytické společnosti IDC nastala éra digitálního podnikání. IDC předpovídá, že „výdaje organizací na digitální technologie porostou v roce 2024 sedmkrát rychleji než ekonomika, protože společnosti jsou pod tlakem požadavků trhu nuceny rozvíjet digitální obchodní modely a posilovat digitální schopnosti.“[1]

Pokročilé tempo podnikání a konkurence v ekonomice založené na digitálních technologiích zvyšují tlak na vytváření nových zdrojů pro růst obchodní hodnoty prostřednictvím digitálních produktů, služeb a zkušeností. Naplnění těchto očekávání si vyžaduje investice do podnikových IT oddělení, která se nyní potýkají s rozsáhlým technickým dluhem, nedostatkem dovedností, architektonickými omezeními a bezpečnostními riziky v důsledku prudkého nárůstu složitosti IT a nedostatečné standardizace řetězce vývojářských nástrojů.

Urychlení nasazení a zkrácení doby dodání softwaru díky jednotnému portálu a standardizovaným softwarovým šablonám

Red Hat Developer Hub řeší tyto problémy pomocí samoobslužného portálu, který sdružuje všechny informace, které vývojáři potřebují, včetně přístupu k různým konzolám, jednotného katalogu softwaru a aktuální dokumentace v rámci jediného repozitáře. Nejenže je toto prostředí pro týmy snadněji spravovatelné, ale noví členové týmu mohou snáze najít vše co potřebují, seznámí se s nástroji a procesy a v konečném důsledku budou rychleji produktivními.

Standardizované softwarové šablony dále zjednodušují zavádění aplikací a zapojování vývojářů tím, že eliminují podružné úkoly a technologické detaily, které mohou zpomalit proces vývoje a nasazení. Vývojáři mohou jedním kliknutím získat vše, co potřebují – osvědčené postupy i připravené komponenty od týmů platformních inženýrů – automaticky sestavené a připravené k použití, takže mohou okamžitě začít vytvářet a nasazovat aplikace.

Přizpůsobení a rozšíření vývojového prostředí pomocí technologických zásuvných modulů

Red Hat Developer Hub má stejnou architekturu zásuvných modulů jako projekt Backstage, což uživatelům umožňuje integrovat do jejich vývojových nástrojů nové funkce. Díky novým možnostem dynamické správy zásuvných modulů v Red Hat Developer Hubu mohou vývojáři rychle a snadno instalovat, aktualizovat i odebírat zásuvné moduly, aniž by museli plánovat odstávku pro úpravu zdrojového kódu, vytvoření nového sestavení a opětovné nasazení základního prostředí Backstage.

Na základě zpětné vazby od uživatelů vytvořil Red Hat řadu technologických doplňků a věnoval je komunitě kolem Backstage. Tyto zásuvné moduly jsou podporovány a ověřeny pro použití s Red Hat Developer Hubem, což snižuje potenciální rizika kompatibility a provozních problémů. Kromě toho je Red Hat Developer Hub schopen spouštět a přizpůsobovat komunitní plug-iny, což organizacím poskytuje větší flexibilitu i kontrolu nad jejich prostředími. K dispozici jsou informace o rozšiřujících modulech Red Hatu pro Backstage i celý katalog komunitních zásuvných modulů pro Backstage.

Větší důraz na zabezpečení pro odolnější vývojové cykly

Zabezpečení softwaru je víc než jen kód. Zahrnuje i lidi, procesy a nástroje. Budování důvěryhodnosti a transparentnosti v celém životním cyklu vývoje softwaru vyžaduje, aby se od samého počátku v každém z těchto směrů upřednostňovalo zavedení bezpečnostních opatření.

Red Hat Developer Hub zjednodušuje a standardizuje správu uživatelů pomocí řízení přístupu na základě rolí (role-based access control, RBAC) prostřednictvím nového zásuvného modulu. Zásuvný modul RBAC dává správcům a vedoucím projektů možnost spravovat přístup uživatelů k portálu na základě jejich role v týmu. Tento plug-in lze připojit ke zprostředkovateli ověřování v rámci organizace a namapovat jej na vlastní role v rámci pracovních postupů, což uživatelům umožní získat příslušná oprávnění pro katalog softwaru a související data.

Red Hat Developer Hub také doplňuje a je integrován se službou Red Hat Trusted Software Supply Chain, řešením pro zabezpečení dodavatelského řetězce softwaru, které nabízí názorový rámec pro kurátorství důvěryhodného obsahu během tvorby kódu s automatizovaným řetězcem důvěry, který může ověřit shodu v okamžiku sestavení. Tyto nástroje poskytují ověření původu a atestace pro jazyky, frameworky a závislosti používané na portálu Red Hat Developer Hub a dávají platformním inženýrům možnost rychleji reagovat na aktualizace podle potřeb zabezpečení a splnění pravidel.

Red Hat Trusted Application Pipelines, Red Hat Trusted Profile Analyzer a Red Hat Trusted Artifact Signer jsou v současné době k dispozici v technologickém náhledu a jejich obecná dostupnost se očekává později v tomto čtvrtletí.

Dostupnost

Red Hat Developer Hub je nyní všeobecně k dispozici s plnou podporou. Více informací a možnost přihlášení jsou na adrese https://www.redhat.com/en/technologies/cloud-computing/developer-hub.

Více informací o přispívání Red Hatu do Backstage komunity a co je interní vývojářská platforma.

  1. IDC FutureScape: Worldwide Digital Business Strategies 2024 Predictions, Doc # CA49743822, říjen 2023