Repatriace cloudu: Trend, o kterém se v Česku nemluví, ale na Západě hýbe trhem

Západní společnosti jsou zneklidněny vývojem nepředvídatelnosti nákladů na cloudové služby a zákony jako GDPR, které se zdají být obtížné dodržovat při využívání pouze cloudových řešení. Přístup „cloud-first“ je proto nahrazován repatriací cloudu, což znamená převedení infrastruktury zpět na plně on-premise infrastrukturu, nebo hybridní řešení.

Podle Nutanix Enterprise Cloud Index 85 % společností bojuje s vysokými náklady na veřejný cloud. 34 % firem je považují dokonce za významný problém. A proto téměř polovina těchto všech firem (46 %) plánuje v příštím roce přenést alespoň některé aplikace do lokálních datových center, aby zmírnila své náklady při použití pouze veřejného cloudu.

Přísné a individuální zabezpečení firemních dat, kontrola nad výdaji a s tím související i snižování nákladů, přivádí teď i české společnosti k repatriaci cloudu, říká vshosting, přední poskytovatel hostingu, specializující se na repatriaci cloudu a hybridní řešení. Společnosti mohou zvolit kompletní převod infrastruktury z veřejného cloudu, optimální variantou je ale často hybridní řešení, které veřejný cloud kombinuje s privátní infrastrukturou.

Nutanix Enterprise Cloud Index předpovídá, že v následujících 1-3 letech klesne téměř na polovinu využití infrastruktury od jediného poskytovatele veřejného cloudu, zatímco u využití hybridních řešení se očekává růst o 73 %

Repatriace cloudu nemusí nutně znamenat úplné opuštění cloudu. ale spíše optimalizaci cloudového prostředí, které bude odpovídat specifickým požadavkům firem, které jsou nuceny dodržovat zákony ohledně bezpečnosti dat, implementovat specifické bezpečnostní protokoly a potýkat se s rostoucí inflací. Přesun dat zpět do lokálního úložiště může nabídnout lepší kontrolu a potenciálně lepší soulad s předpisy o ochraně dat.

Díky hybridnímu modelu mohou být např. citlivá data uchovávána v lokálním prostředí v rámci přísných bezpečnostních protokolů, zatímco méně citlivé pracovní úlohy mohou využívat možnosti cloudu. Toto uspořádání často účinněji splňuje požadavky na dodržování předpisů, protože podniky mohou kontrolovat, kde a jak jsou jejich data uložena a zpracovávána.

“Repatriace cloudu tedy nabízí alternativní řešení pro organizace, jejichž potřeby se vyvinuly nad rámec původních nabídek cloudu. Zároveň představuje významnou příležitost pro optimalizaci nákladů, zejména pro středně velké společnosti”, tvrdí David Lintimer, obchodní ředitel společnosti vshosting.

Zatímco počáteční migrace do cloudu často slibuje snížení nákladů, realita může být složitější. Jak společnosti rostou, často se setkávají s rostoucími náklady v důsledku zvětšujícího se objemu dat, zvyšujících požadavků na výkon a jeho flexibilitu a náročnějších požadavků na služby. To všechno vede u veřejného cloudu k nepředvídatelnosti výdajů a tendenci k repatriaci cloudu zpět nebo na hybridní řešení. Více zpracoval vshosting ve svém whitepaperu.

Repatriace cloudu, ať už úplná nebo částečná, představuje významnou strategickou příležitost pro podniky, které usilují o optimalizaci nákladů, zvýšení výkonu a zabezpečení dat.