Sophos: Míra zašifrování dat ransomwarem dosáhla nejvyšší úrovně za poslední čtyři roky

Sophos, celosvětový lídr a inovátor v oblasti poskytování kybernetické bezpečnosti formou služby, zveřejnil svou výroční studii o stavu ransomwaru „The State of Ransomware 2023“. Letošní data ukazují, že v 76 % případů ransomwarových útoků vedených na dotazované organizace se protivníkům podařilo zašifrovat data. Jedná se o nejvyšší míru zašifrování dat ransomwarem od roku 2020, kdy společnost Sophos s těmito průzkumy začala.

Průzkum také ukázal, že když organizace zaplatily výkupné za dešifrování svých dat, jejich náklady na obnovu se tím zdvojnásobily – na průměrných 750 000 dolarů v porovnání s 375 000 dolary u organizací, které k obnově dat použily zálohy. Zaplacení výkupného navíc obvykle znamenalo delší dobu obnovy – 45 % organizací, které použily zálohy, se zotavilo do týdne, na rozdíl od 39 % organizací, které zaplatily výkupné.

Celkově bylo ransomwarem napadeno 66 % z dotázaných organizací, stejně jako v předchozím roce. To naznačuje, že počet ransomwarových útoků zůstává stabilní, navzdory dojmu, že se počet útoků snižuje.

„Míra zašifrování dat ransomwarem se po dočasném poklesu během pandemie vrátila na velmi vysokou úroveň, což je znepokojující. Tvůrci ransomwaru zdokonalují metody útoků a také své útoky zrychlují, aby zkrátili dobu, během které mohou obránci jejich plány narušit,“ řekl Chester Wisniewski, technický ředitel společnosti Sophos.

„Zaplacením výkupného se náklady na incidenty výrazně zvyšují. Většina obětí navíc není schopna obnovit všechny své soubory pouhým zakoupením šifrovacích klíčů, ale musí část z nich obnovit také ze záloh. Vyplácení výkupného nejen obohacuje zločince, ale také zpomaluje reakci na incident a zvyšuje náklady v již tak zničující situaci,“ upozornil Wisniewski.

Při analýze hlavních příčin ransomwarových útoků se nejčastěji objevovalo zneužití zranitelností (ve 36 % případů), následované kompromitací přihlašovacích údajů (ve 29 % případů). To je v souladu s nedávnými praktickými poznatky z reakcí na incidenty popisovanými ve studii 2023 Active Adversary Report for Business Leaders společnosti Sophos.

Mezi další klíčové poznatky uvedené ve studii patří například:

  • Ve 30 % případů, kdy byla data zašifrována, byla současně i odcizena, což naznačuje, že tato metoda „dvojího poškození“ (šifrování dat a jejich exfiltrace) se stává běžnou.
  • Nejvíce ransomwarových útoků bylo zaznamenáno ve vzdělávacím sektoru, kde 79 % dotázaných vysokoškolských organizací a 80 % organizací nižšího stupně vzdělávání uvedlo, že se stalo obětí ransomwaru.
  • Celkově 46 % dotázaných organizací, jejichž data byla zašifrována, zaplatilo výkupné. Mnohem častěji však platily větší organizace. Výkupné zaplatila více než polovina podniků s tržbami 500 milionů dolarů a více, přičemž nejvyšší podíl zaznamenaly podniky s tržbami přes 5 miliard dolarů. Částečně to může být způsobeno tím, že větší společnosti mají s větší pravděpodobností uzavřenou samostatnou pojistnou smlouvu pro případ kybernetických útoků, která se vztahuje i na platby výkupného.

„Dvě třetiny organizací již druhým rokem hlásí, že se staly oběťmi ransomwaru, takže jsme pravděpodobně dosáhli stabilní úrovně. Klíčem ke snížení tohoto podílu je snaha o zásadní zkrácení doby detekce i zrychlení reakce. Lidmi vedené vyhledávání hrozeb je velmi účinné při zastavování těchto zločinců na jejich cestě, ale prošetření upozornění a odstranění útočníků ze systémů musí probíhat v řádu hodin a dnů, nikoli týdnů a měsíců. Zkušení analytici dokáží rozpoznat vzorce aktivního útoku již během několika minut a mohou okamžitě začít jednat. Tato schopnost pravděpodobně představuje rozdíl mezi třetinou organizací, které zůstávají v bezpečí, a dvěma třetinami, které nikoli. Aby se mohly organizace účinně bránit, musí být dnes v pohotovosti 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ řekl Wisniewski.

Sophos doporučuje následující osvědčené postupy obrany před ransomwarem a dalšími kybernetickými útoky:

  1. Posílení obrany pomocí:
  • Bezpečnostních nástrojů, které chrání před nejběžnějšími vektory útoku, včetně ochrany koncových bodů se silnými funkcemi, které zabraňují zneužití zranitelností, a přístupu k síti s nulovou důvěrou (ZTNA), který znemožňuje zneužití kompromitovaných pověření.
  • Adaptivních technologií, které automaticky reagují na útoky, narušují aktivity protivníků a získávají obráncům čas na reakci.
  • Nepřetržité detekce, vyšetřování a reakce na hrozby, ať už zajišťované vlastními silami nebo poskytovatelem služeb řízené detekce a reakce (MDR).
  1. Optimalizace přípravy na útok, včetně pravidelného zálohování, nácviku obnovy dat ze záloh a udržování aktuálního plánu reakce na incidenty.
  2. Udržování správné bezpečnostní hygieny, včetně včasné instalace záplat a pravidelné kontroly konfigurací bezpečnostních nástrojů.

Údaje pro studii The State of Ransomware 2023 pocházejí z průzkumu mezi 3 000 vedoucími pracovníky v oblasti kybernetické bezpečnosti a IT, který byl proveden mezi lednem a březnem roku 2023. Respondenti pocházeli ze 14 zemí regionu EMEA, Severní a Jižní Ameriky, Asie a Tichomoří. Dotazované organizace měly od 100 do 5 000 zaměstnanců a jejich tržby se pohybovaly od méně než 10 milionů dolarů po více než 5 miliard dolarů. Studie The State of Ransomware 2023 nabízí i globální závěry a údaje podle jednotlivých odvětví.