Využívejte zdroje IT efektivně, aneb kontejnery v praxi

Kontejnerizace umožnila snadnou přenositelnost aplikací i efektivnější využití zdrojů. Výhodám i úskalím zavádění a správy kontejnerizovaných aplikací se věnuje konference Kontejnery v praxi. Půldenní program nabídne případové studie a ukázky z reálných projektů, kde byly kontejnery úspěšně využity pro řešení řady problémů a potřeb v podnikovém IT. Přední čeští experti na IT ukáží, jak kontejnery využívají různé firmy a organizace, jak řeší problémy s bezpečností, migrací, automatizací a ochranou dat a aplikací. Konference proběhne 27. února 2024 v hybridním formátu – v prezenční formě v pražském Hotelu Grandior s online přenosem.

Kontejnery v kritické infrastruktuře státu

Projektem využití kontejnerizace v Drážním úřadu zahájí konferenci Ondřej Šika, DevOps architekt a konzultant úřadu. Ukáže, jak s nasazením open source softwaru Kubernetes zrychlili nasazování a zjednodušili provoz aplikací úřadu, a jak probíhala stavba prostředí od začátku až po nasazení v produkčním prostředí.

Využití aplikačních kontejnerů na platformě Red Hat OpenShift při vývoji messagingové a aplikační platformy pro společnost ČEPS přiblíží v další případové studii Petr Holan, šéf divize OneCloud společnosti Eviden, a David Potůček, solution architekt společnosti ČEPS. Představí konkrétní technologie a postupy, které byly v rámci projektu implementovány a zdůrazní výhody a výsledky této komplexní kontejnerové architektury na klíč.

Bezpečnost a standardizace

Na ochranu webových aplikací v Kubernetes se následně zaměří Filip Mikulík, systémový inženýr specializující se na tvorbu a implementaci architektury sítí ve společnosti Arrow ECS. Účastníkům konference poradí, jak zabezpečit webové aplikace automatizovaně pomocí integrace Kubernetes s OpenShift orchestrátory s webovými aplikačními firewally výrobce F5.

Na nový standard síťování v Kubernetes a síťový plugin Cilium se na závěr prvního programového bloku zaměří Michael Kaplan ze SikaLabs. Upozorní na přednosti Cilia, jako jsou podpora síťových politik pro řízení práv mikrosegmentace v klastru, podpora multi a hybridního cloudu, vysoký výkon nebo skvělý monitoring, a oblasti, ve kterých je vhodné ho použít.

Kontejnery v akademické sféře

O zkušenosti z více než dvou let provozu kontejnerové platformy Kubernetes v národní akademické infrastruktuře se podělí Lukáš Hejtmánek, IT architekt centra CERIT-SC na Masarykově Univerzitě a národní výzkumné e-infrastruktury e-INFRA CZ. Na úvod druhého programového bloku ukáže, jaké systémy, aplikace a interaktivní úlohy provozují, s jakými problémy se setkali, jak je vyřešili, a jak celou infrastrukturu spravují.

Správa hesel v kontejnerech a cloudu

Typická organizace má 45x více non-human identit než těch lidských. Hesla, certifikáty a tokeny k aplikacím jsou roztroušené po různých klíčenkách, projektech nebo v prostém textu v konfiguračních souborech. To vytváří nejen vážný bezpečnostní problém, ale také brzdí spolupráci a vede k výpadkům provozu. Jan Pergler, solution architekt společnosti CyberArk ukáže účastníkům ověřené postupy a možné centrální řešení ochrany, tzv. secrets, v kontejnerech a cloudových prostředích.

Kontejnery ready-to-go

Co by mělo obsahovat kontejnerové datové centrum pro svůj bezproblémový chod a jak se vyhnout složitému výběru a kombinování různých technologií poradí Milan Vild, produktový manažer pro IT infrastrukturu ze společnosti Rittal. Představí komplexní a k okamžitému spuštění připravená kontejnerová řešení.

Na závěr konference vystoupí Josef Czyž, solution architekt pro řešení značky Pure Storage ve společnosti Arrow ECS. Ukáže, jak se storage platformou Portworx poskytnout úložiště pro aplikace v Kubernetes využívající datové služby, vč. možností zálohování, replikace a migrace dat, tvorby Kubernetes klastrů, šifrování a se shodným DevOps přístupem, jako jsme zvyklí u beze stavových aplikací.

Konference Kontejnery v praxi se koná prezenčně i online 27. února 2024 od 9:00 do 14:00 hodin v pražském Hotelu Grandior. Více informací a registrace na https://kontejnery.konference.cz/