Vzhůru tabulkou: Úloha dat ve fotbale

Od prvního profesionálního fotbalového zápasu v roce 1863 je tato populární hra založena na odvaze, odhodlání a vášni. V posledních letech přinesly technologie do hry výrazné změny a ovlivňují téměř každý kout fotbalového světa. Od rozhodování na hřišti až po rozvoj klubů a týmů, identifikaci a růst hráčů. V souladu s tímto technologickým pokrokem se zvyšuje závislost na datech.

Podívejme se blíže na to, jak data a jejich analýza ovlivňují jednotlivé fáze fotbalové sezóny.

Na začátku každé sezóny se fotbalové kluby snaží zvýšit krátkodobou výkonnost a současně se chtějí meziročně zlepšovat. Týmy si stanovují vlastní cíle, ať už je to boj o titul, evropský fotbal, nebo prostě vyhnutí se sestupu. Tyto cíle určují způsob přípravy na nadcházející zápasy a liší se v závislosti na kvalitě mužstva. Při stanovování těchto cílů, vyhodnocování pravděpodobnosti vítězství, a nakonec i toho, co bude považováno za úspěch, jsou nyní klíčovým faktorem data.

Základem přípravy je komplexní studium předchozích sezón. Týmy hledají efektivní způsoby, jak ukládat, analyzovat a využívat všechny dostupné poznatky. V současné době více než kdy jindy data ovlivňují každé rozhodnutí a stále více se podílejí na úspěchu či neúspěchu vedení fotbalových klubů od nejnižších až po nejvyšší úrovně.

Lehce nabyl, lehce pozbyl

Stěhování hráčů do nových klubů je součástí vyvíjejícího se cyklu fotbalového světa. Moderní přestupy se však vyvíjejí a nákupy hráčů jsou dnes založeny na datech, které analyzují statistická fakta a cestu růstu/úpadku hráče. Tyto údaje mohou zahrnovat vše od toho, kolik toho během zápasu naběhá, jak tvrdě pracuje během zápasu a zda se hodí do herního stylu týmu. Například útočník, který hraje v jednom rozestavení, nemusí nutně zapadnout do týmu, který rád hraje jiným způsobem.

Údaje k určení zdravotního stavu

Zdraví hráče je klíčovým ukazatelem, který se měří pomocí dat. To může pomoci určit, zda je hráč dostatečně fit, aby se připojil k novému klubu, ale je také klíčové pro odhalení případných základních zdravotních potíží hráče. To dokonce vedlo k tomu, že se hráči začali léčit s onemocněními, o kterých by jinak nevěděli. V některých situacích to může být životně důležité. Zdravotní údaje také pomáhají určit dlouhodobý zdravotní stav ve srovnání se současným zraněním hráčů v klubu. Údaje o zdravotním stavu, zraněních a dalších důvodech absence v zápasech jsou klíčové pro stanovení plánů léčby, rehabilitace a cesty k uzdravení. Každý vynechaný zápas může být pro tým škodlivý, takže je nezbytné zajistit, aby se hráč rychle a bezpečně zotavil, a údaje o průběhu léčby zranění mohou zkrátit absenci o týdny nebo měsíce a zároveň snížit riziko opakování zranění.

Analýza výkonnosti

Analyzují se také údaje o výkonnosti hráčů, přičemž data slouží ke sledování a přehledu statistik, pohybů po hřišti a dalších údajů souvisejících s výkonností. U hráčů se sleduje, kolik toho naběhají, jejich pohybové vzorce, vzdálenosti překonané při sprintu oproti běhu a chůzi, střely na branku, zákroky a mnoho dalšího. Týmy také pořizují videozáznamy celkových výkonů a tréninků, které někdy trvají celé hodiny. Schopnost ukládat tato videa ve vysokém rozlišení vyžaduje obrovskou úložnou kapacitu. Informace se ukládají a analyzují za účelem vyhodnocení individuálního výkonu, pracovního tempa, identifikace silných a slabých stránek a také optimalizace taktiky a strategie.

Úložiště potřebné pro tento typ analýzy je obrovské. Při více než padesáti hráčích, jejichž individuální údaje se ukládají a vyhodnocují každý trénink od začátku do konce, je možné shromáždit informace pořízené ze stovky datových bodů. Pro interakci a využití těchto dat jsou zapotřebí vysokokapacitní a vysoce výkonná úložná řešení, která usnadní spolupráci mezi různými týmy v klubu.

Technologie a budoucnost fotbalu

Budoucnost fotbalu utvářejí technologie. Zavedení video rozhodčího (VAR) je jedním z nejzásadnějších a nejvíce hru měnících opatření v moderní éře. Data potřebná k provozu tak složitého systému, jako je VAR, jsou obrovská a vyžadují velkou úložnou kapacitu. Během velkých turnajů může být na každém stadionu v provozu až dvanáct kamer, které sledují míč, shromažďují údaje od každého hráče. K tomu ještě senzor uvnitř míče odesílá data pro zpracování více než 500krát za sekundu.

Technologie ve fotbale se nezpomaluje, ani v rámci VAR. V některých soutěžích se například nyní zavádějí poloautomatická rozhodnutí o ofsajdu a další automatizace se stanou ve fotbale základem, což zvýší požadavky na ukládání dat.

Budoucnost ukládání dat

Celkově lze říci, že požadavky na ukládání dat ve fotbale se budou i nadále zvyšovat. S rozvojem technologií se bude prohlubovat analýza hráčů a kluby budou požadovat větší vhled do obchodního přínosu a do hráčských přestupů. Všechny tyto prvky vyžadují větší množství dat, která je třeba vytvářet, a následně je někde ukládat.

Ukládání dat je nedílnou součástí moderní hry a pomáhá týmům dosahovat lepších výkonů, lépe nabírat nové hráče a zefektivňovat jejich činnost. Aby týmy mohly i nadále vyhrávat, nebo v některých případech i obrátit svůj osud, budou se více spoléhat na data, statistiky a analýzy. K tomu bude potřeba vhodné řešení pro ukládání dat.

Uwe Kemmer, ředitel EMEAI Field Engineering ve společnosti Western Digital