Dell Technologies rozšířil nabídku řešení a služeb Dell AI Factory s technologiemi NVIDIA s cílem urychlit zavádění AI

Společnost Dell Technologies rozšiřuje nabídku řešení Dell AI Factory s technologiemi NVIDIA o nové servery, edge zařízení, pracovní stanice, řešení a služby, které urychlují zavádění umělé inteligence a inovace.

„Podniky se rychle snaží využít příležitost, kterou jim nabízí umělá inteligence, a proto je naše spolupráce se společností NVIDIA tak důležitá,“ říká Michael Dell, zakladatel a generální ředitel společnosti Dell Technologies. „Rozšíření nabídky Dell AI Factory ve spolupráci se společností NVIDIA je pokračováním naší společné mise – usnadňovat podnikům zavádění umělé inteligence, aby mohly směle vykročit do éry další technologické revoluce.“

„Generativní umělá inteligence vyžaduje nový typ výpočetní infrastruktury – ‚továrnu‘ na umělou inteligenci,“ říká Jensen Huang, zakladatel a generální ředitel společnosti NVIDIA. „NVIDIA a Dell společně poskytují podnikům z celého světa kompletní nabídku – včetně výpočetních prostředků, sítí a softwaru – na nichž běží asistenční systémy, asistované programovací nástroje, virtuální agenti zákaznických služeb a průmyslová digitální dvojčata digitálních podniků.“

Řešení a služby Dell AI Factory s technologiemi NVIDIA pomáhají získávat z dat cenné poznatky a dosahovat výsledků

Dell AI Factory s NVIDIA integruje portfolio špičkových řešení a služeb pro umělou inteligenci společnosti Dell se softwarovou platformou NVIDIA AI Enterprise, se kterou spolupracují grafické procesory NVIDIA Tensor Core, síťová struktura NVIDIA Spectrum-X Ethernet a DPU NVIDIA Bluefield. Zákazníci si mohou zakoupit integrovaná řešení přizpůsobená jejich specifickým potřebám nebo předem ověřené kompletní sestavy, aby mohli začít využívat umělou inteligenci pro účely, které vyžadují zvýšený výkon, jako je RAG, trénování modelů a inferencování. Nové možnosti Dell AI Factory s technologiemi NVIDIA umožňují zákazníkům:

Využívat pokročilé výpočetní prostředky pro rozsáhlé projekty umělé inteligence

  • Nový server Dell PowerEdge XE9680L nabízí vysoký výkon s podporou osmi grafických procesorů NVIDIA Blackwell v menším provedení 4U. Server poskytuje nejvyšší možnou hustotu grafických procesorů NVIDIA v racku průmyslového standardu x86 a nabízí o 33 % vyšší hustotu grafických procesorů na uzel. Platforma nabízí o 20 % více slotů PCIe 5. generace a dvojnásobnou kapacitu pro vertikální rozšíření sítě.

Přímé kapalinové chlazení (DLC) zvyšuje celkovou účinnost díky vyššímu chladicímu výkonu pro CPU a GPU. PowerEdge XE9680L je navržen s ohledem na snadnost obsluhy a bude k dispozici plně nakonfigurovaný s pokročilou tovární integrací pro nasazení v racku i lokální instalaci.

Společnost Dell rovněž uvádí špičková stojanová řešení na klíč s vysokou hustotou a vysokou energetickou účinností, která urychlují realizaci rozsáhlých implementací akcelerovaných grafickými jednotkami. K dispozici bude několik variant, včetně vzduchem chlazeného provedení s 64 grafickými procesory v jednom stojanu nebo kapalinou chlazeného provedení se 72 grafickými procesory NVIDIA Blackwell v jednom stojanu.

Urychlit zavádění aplikací AI v edge prostředí s pomocí Dell NativeEdge a NVIDIA

  • Dell NativeEdge je první platforma pro orchestraci na periferii sítě, která automatizuje poskytování softwaru NVIDIA AI Enterprise. Vývojářům a operátorům IT pomáhá snadno zavádět AI aplikace a řešení v edge prostředí. Podniky všech typů, od průmyslových výrobců po maloobchodníky, mohou rychle a přesně analyzovat svá data na periferii sítě díky novým šablonám pro nasazení softwarové platformy Dell NativeEdge, které zahrnují videoanalýzu NVIDIA Metropolis, řečové a překladové funkce NVIDIA Riva a inferenční mikroslužby NVIDIA NIM.

Zjednodušit vývoj a zavádění aplikací AI a urychlit tak dosažení ekonomického užitku

  • Nové řešení generativní umělé inteligence Dell pro digitální asistenty pomáhá urychlit nasazení digitálních asistentů, kteří koncovým uživatelům poskytují personalizované samoobslužné služby, na uceleném řešení společností Dell a NVIDIA. Implementační služby pro digitální asistenty pomáhají podnikům celé řešení navrhnout, naplánovat, implementovat, otestovat a rozšiřovat.
  • Řešení Dell AI Factory s technologiemi NVIDIA pomáhají rychle připravit prostředí AI pro různé účely díky automatizaci nasazení kompletního hardwarového a softwarového balíku navrženého ve spolupráci se společností NVIDIA. Plná automatizace celého řešení zkracuje dobu nutnou ke spuštění do ostrého provozu až o 86 % ve srovnání s implementací vlastními silami. V kombinaci s inferenčními mikroslužbami NVIDIA NIM se celková doba od dodání po spuštění inferenčních úloh ještě více zkrátí. Mikroslužby NIM poskytují podnikovým vývojářům optimalizované, pro produkční nasazení připravené inferenční enginy pro oblíbené modely umělé inteligence, které nabízí společnost NVIDIA a její partnerský ekosystém.
  • Nové akcelerační služby Dell pro RAG na pracovních stanicích Precision AI pomáhají zkrátit vývojový cyklus a rychleji vytvářet výkonnější aplikace umělé inteligence s využitím individuálně přizpůsobeného velkého jazykového modelu s využitím RAG na pracovní stanici Dell Precision s nástrojem NVIDIA AI Workbench, což je vývojová platforma pro experimentování, testování a prototypování projektů umělé inteligence a ML v bezpečnějším prostředí.

„Náš výzkum ukazuje, že podniky usilují o zjednodušení IT, ale mají problém ho dosáhnout. Umělá inteligence sice slibuje zjednodušení, ale přináší s sebou řadu složitostí, včetně výběru, kvality dat, konzistentnosti a bezpečnosti. Pokud máte k dispozici osvědčeného dodavatele, který vám pomůže vybudovat infrastrukturu, software a služby potřebné k ekonomickému využití umělé inteligence, můžete snížit riziko i náklady,“ říká Dave Vellante, hlavní analytik společnosti theCUBE Research. „Společnost Dell se od konkurence odlišuje komplexními schopnostmi, což se podle našeho názoru promítne i do oblasti umělé inteligence. Dell AI Factory s technologiemi NVIDIA je špičkovým příkladem řešení, které je navrženo tak, aby zjednodušilo zavádění nových aplikací umělé inteligence.“

Dostupnost

  • Servery Dell PowerEdge XE9680L budou k dispozici v druhé polovině roku 2024.
  • Šablony pro nasazení Dell NativeEdge pro NVIDIA budou celosvětově k dispozici od druhé poloviny roku 2024.
  • Řešení Dell Generative AI pro digitální asistenty a implementační služby pro digitální asistenty jsou nyní k dispozici v Severní Americe.
  • Dell AI Factory s funkcemi automatizovaného nasazení technologií NVIDIA prostřednictvím profesionálních služeb společnosti Dell bude k dispozici ve druhé polovině roku 2024. Mikroslužby NVIDIA NIM jsou již k dispozici.
  • Služby Dell Accelerator Services pro RAG na pracovních stanicích Precision AI budou ve Spojených státech k dispozici od konce května.

 

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.