Salesforce představuje AI asistenta, díky kterému se z každého firemního zaměstnance může stát datový expert

Společnost Salesforce oznámila dostupnost beta verze nové funkce Einstein Copilot pro Tableau, která má pomoci uživatelům bez ohledu na jejich roli a funkci zkoumat jednoduše data s pomocí umělé inteligence.

V dnešní době mají firmy často tendenci šířit výsledky datových analýz v přehledech a panelech vytvořených odbornými analytiky. Ty ale nebývají příliš srozumitelné, kdežto dashboardy vytvořené v Tableau jsou vizuální a interaktivní a umožňují uživatelům upravovat rozsah stanovením předem definovaných cest. I tak se ale může stát, že uživatel nemůže najít odpověď na to, co zrovna hledá. Potřebuje například mít možnost provést vlastní průzkum dat bez nutnosti hlubokého analytického školení. S ohledem na tuto potřebu, se proto nyní uživatelé s nástrojem Einstein Copilot pro Tableau mohou ponořit do hloubky svých dat a využít výkonný analytický engine Tableau prostřednictvím přirozeného jazyka k dotazování a získávání bohatých poznatků z datových zdrojů, jako jsou tabulky, cloudové a lokální datové sklady a Salesforce Data Cloud jednoduše.

Organizace bez ohledu na obor, kterému se věnují, hledají efektivitu, lepší rozhodování a žádají své týmy, aby používaly nové nástroje využívající umělou inteligenci. Jak vyplývá z dat společnosti Salesforce:

  • 83 % generálních ředitelů si přeje, aby se jejich organizace více řídila daty, ale pouze 30 % pracovníků tvrdí, že jejich činnost se řídí analýzou dat.
  • Více než 90 % vedoucích představitelů podniků tvrdí, že generativní umělá inteligence by byla pro jejich organizaci přínosem.

Einstein Copilot pro Tableau zpřístupňuje analýzu dat každému firemnímu uživateli, a dokonce navrhuje uživatelům otázky na základě analýzy podnikových dat a metadat, což pomáhá snížit počet požadavků na změny a aktualizace potřebné od datových analytik a často to vede i k rychlejšímu rozhodování založenému na datech.

Krom toho obsahuje Einstein Copilot pro Tableau také vrstvu Einstein Trust Layer. Ta poskytuje obchodním a datovým týmům robustní nástroje pro ochranu dat a omezení vystavení modelům třetích stran. Na rozdíl od jiných AI řešení nezachovává vrstva Einstein Trust Layer podněty zákazníků ani odpovědi LLM. Díky tomu zůstávají zákaznická a proprietární data soukromá.

Po nedávném představení systému Einstein Copilot společnosti Salesforce je nový asistent s umělou inteligencí společnosti Tableau určen speciálně pro analytické případy použití. Mezi funkce Einstein Copilot pro Tableau proto patří:

  • Doporučené otázky: Jak zjistit, kde začít při zkoumání dat? Einstein Copilot pro Tableau provádí automatickou analýzu dat a doporučuje relevantní otázky, které uživatele navedou na zajímavé potenciální oblasti vhodné pro analýzu. Například regionální manažer prodeje může využít navržené otázky typu „Existují nějaké vzorce prodeje napříč produktovými kategoriemi?“, které mu pomohou odhalit sezónní vzorce prodeje.
  • Konverzační průzkum dat: Získání odpovědi na první otázku zřídkakdy stačí; skvělá analýza vyžaduje kladení doplňujících otázek a zjišťování dalších podrobností. Einstein Copilot pro Tableau umožňuje uživatelům opakovat a zpřesňovat průzkum dat. Uživatelé mohou vyhledávat poznatky, aniž by ztratili kontext své předchozí otázky. Například obchodník se může zeptat, jaké kampaně mají nejlepší výsledky, a přidat následné otázky týkající se konkrétních regionů, produktů a distribučních kanálů, jako by se svými daty skutečně vedl rozhovor.
  • Řízená tvorba výpočtů: Výpočet metrik a klíčových ukazatelů výkonnosti je klíčovým úkolem při analýze dat, který často vyžaduje naučení se složité syntaxe výpočtu. Einstein Copilot pro Tableau uživatele tímto procesem provede. Uživatel může například získat na základě umělé inteligence návod, jak analyzovat informace z delšího řetězcového pole, jako je extrakce názvu města z úplné poštovní adresy, nebo jak kombinovat více měření se správnými agregacemi, aby dosáhl přesného výsledku.

Perspektiva Salesforce: „Každý zaměstnanec na každé pozici si musí osvojit základní datové dovednosti, aby byl v moderním podniku úspěšný,“ řekl Ryan Aytay, generální ředitel společnosti Tableau. „Einstein Copilot pro Tableau zefektivňuje rozvoj těchto dovedností, pomáhá každému stát se expertem na porozumění datům a umožňuje všem ve firmě rychleji odhalovat poznatky pomocí důvěryhodné umělé inteligence. Nyní je expertem na data každý!“

Pohled analytiků: „Generativní umělá inteligence má potenciál způsobit skutečnou revoluci v přístupu k informacím a interakci s nimi v rámci celého podniku, ale organizace chtějí mít jistotu, že těmto datům lze důvěřovat,“ řekl Doug Henschen, viceprezident a hlavní analytik společnosti Constellation Research. „Se zajištěním potřebné důvěryhodnosti se může gen AI vyvinout z ambice v supermoderní nástroj pro podnikání.“

S rozvojem funkcí systému Einstein Copilot budou zákazníci Salesforce a Tableau schopni klást otázky v přirozeném jazyce, vizualizovat poznatky a proměnit je v akce, které zákazníkům přinesou lepší zkušenosti.

Dostupnost: Einstein Copilot v Tableau je v současné době k dispozici v beta verzi pro omezený počet zákazníků a bude všeobecně dostupný letos v létě.