Software Dell NativeEdge transformuje provoz edge infrastruktury

Společnost Dell Technologies představuje Dell NativeEdge, softwarovou platformu pro provoz edge prostředí, která má podnikům pomoci zjednodušit a optimalizovat implementace edge systémů. Zákazníci mohou zefektivnit provoz edge prostředí s tisíci zařízení a lokalit, od periferie sítě po hlavní datová centra a všechny typy cloudů.

Dell NativeEdge naplňuje příslib projektu Frontier. Jedná se o jedinou softwarovou platformou pro provoz edge na trhu, která zajišťuje bezpečné připojování nových zařízení ve velkém rozsahu, vzdálenou správu a orchestraci multicloudových aplikací. Je koncipovaná pro použití v jakémkoli podnikovém edge prostředí, kde umožňuje zavádění nových zařízení bez zásahu člověka. Jako otevřený systém ji lze integrovat s různým hardwarem z celého portfolia společnosti Dell. Díky integrovaným funkcím Zero Trust snižuje Dell NativeEdge bezpečnostní rizika tím, že chrání aplikace a infrastrukturu v celém edge prostředí.

„Přesuny dat jsou komplikované a nákladné, což vedlo ke vzniku rozsáhlých distribuovaných architektur, které jsou náročné na správu a prostředky a lze je obtížně automatizovat. Naši zákazníci potřebují provozovat nové pracovní zátěže a umělou inteligenci na periferii a u společnost Dell hledají jednodušší a efektivnější způsoby správy a zabezpečení celého ekosystému edge technologií a aplikací,“ říká Jeff Clarke, místopředseda představenstva a jeden z provozních ředitelů společnosti Dell Technologies. „Dell NativeEdge jim dává plnou kontrolu. Pomocí jediného řešení mohou spravovat a zjednodušit celé své edge prostředí a díky tomu poskytovat lepší produkty a dosahovat lepších výsledků.“

„Edge pracovní zátěže dnes slouží k rozmanitým účelům, jejichž okruh se neustále rozrůstá. Tím vznikají složitější edge infrastruktury náročnější na provoz,“ říká Jennifer Cooke, ředitelka výzkumu edge strategií ve společnosti IDC. „Platforma Dell NativeEdge nabízí zajímavé nové řešení, které pomocí komplexního softwaru tuto složitost odstraňuje, stejně jako řadu bezpečnostních problémů spojených s nasazením zařízení a aplikací na periferii sítě, a pomáhá zákazníkům zefektivnit jejich provoz.“

Rychlejší zavádění nových systémů a úspora nákladů díky Dell NativeEdge 

Například velký průmyslový výrobce může potřebovat automatizovat balení a přepravu ve svých četných závodech v různých částech světa. To znamená propojení vícero technologií, jako je internet věcí, streamování dat a strojové vidění, což vyžaduje specializovaná zařízení, na nichž poběží různé softwarové aplikace na různých místech. Testování a zavedení takové infrastruktury může trvat měsíce. Pomocí Dell NativeEdge může výrobce konsolidovat své technologie s využitím stávajících investic a zkrátit dobu zavádění edge prostředků a aplikací z měsíců na týdny. Platforma využívá automatizaci k zefektivnění provozu v edge prostředí a pomáhá rychle a bezpečně z centrály zavádět nové aplikace ve všech pobočkách.

Studie společnosti Dell u téměř 100 velkých zákazníků z řad typických výrobních podniků průměrně s 25 provozovnami zkoumala potenciální ekonomický dopad nasazení technologie NativeEdge. Tříletá investice do NativeEdge spravujícího 75 % edge prostředků ukázala, že podnik může dosáhnout:

 • Téměř 250% návratnosti investice do nasazení Dell NativeEdge.
 • Zkrácení času potřebného k nasazení nového zařízení až o 20 minut pro každé spravované zařízení edge infrastruktury při výrazném snížení rizika pro podnik, což vede k úsporám nákladů.
 • Zkrácení doby nutné k nasazení edge prostředků a snížení nákladů na jejich provoz díky bezobslužnému zprovoznění.
 • Úspory nákladů na dopravu díky snížení potřeby zásobování poboček, což přispívá k omezení jízd a snížení emisí oxidu uhličitého až o 14 tun.

Podobných dopadů a přínosů NativeEdge mohou dosáhnout zákazníci i z dalších odvětví.

Nové řešení retail edge zjednodušuje provoz v maloobchodních provozovnách a skladech

Společnost Dell rozšiřuje svá řešení pro maloobchod o nový ověřený design Dell pro maloobchodní edge s inteligentní automatizací inVia Robotics. Online objednávky a doručování po městě maloobchodníkům zvýšily náklady. Toto řešení využívá software a automatizaci k tomu, aby pomohlo zaměstnancům maloobchodu zefektivnit vychystávání, balení, expedici a doručování tím, že přemění stávající skladové a prodejní prostory na mikroexpediční centra. Díky snadno ovladatelné technologii v maloobchodních provozovnách, kde se generují data, mohou firmy poskytnout zaměstnancům efektivnější nástroje pro výběr trasy a vychystávání zboží na různých prodejních místech a výrazně tak zkrátit dobu vyřizování objednávek a zvýšit produktivitu.

Předem otestované, ověřené a společností Dell podporované infrastrukturní řešení spojuje IT a aplikace pro maloobchodní prodej do jediného infrastrukturního balíčku, který umožňuje efektivní nasazení, správu a podporu. Zákazníci mohou využít server Dell PowerEdge XR4000 s jednotnou správou dle vlastního výběru a nasadit řešení do prostředí VMware Edge Compute Stack nebo Microsoft Azure. Toto řešení nabízí maloobchodním zákazníkům zjednodušenou a flexibilní cestu k inteligentní automatizaci.

Konektivita, efektivita a globální podpora zjednodušují edge prostředí

81 % společností z žebříčku Fortune 100 využívá řešení Dell pro edge a společnost Dell své portfolio neustále rozšiřuje o nová řešení a funkce, které zákazníkům pomáhají edge zjednodušit a zvýšit jeho užitek:

 • Dell Private Wireless s technologiemi Airspan a Druid je ověřené privátní bezdrátové řešení, které podnikům poskytuje spolehlivé a bezpečné bezdrátové připojení pro tisíce vzdálených edge technologií, jako jsou zařízení a senzory, rozmístěné v okrajových lokalitách. Řešení je součástí programu Dell Private Wireless a nabízí podnikům možnost volby v oblasti privátního bezdrátového připojení na periferii sítě. Lze jej snadno integrovat s podnikovými IT systémy a provozními technologiemi (OT) a zahrnuje implementaci na míru, komplexní správu a podporu.
 • Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies 4.1, škálovatelný síťový operační systém na přepínačích Dell založený na otevřeném zdrojovém kódu, rozšiřuje další síťové funkce datových center do edge implementací, včetně podpory uživatelských kontejnerů (UCS) a streamované telemetrie, které zajišťují lepší přehled o celé síti, zabezpečení a výkonu. Řešení SONiC od společnosti Dell představuje jediný síťový operační systém, který spojuje flexibilitu ekosystému mnoha různých dodavatelů s jednoduchostí jednotné sady nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem, což zákazníkům pomáhá zjednodušit řízení životního cyklu síťové struktury a vyhnout se vázanosti na konkrétního dodavatele.
 • Dell ProDeploy Flex je modulární implementační služba, která zákazníkům umožňuje ještě rychleji realizovat užitek z edge prostředků. Díky flexibilní povaze služby si ji mohou zákazníci efektivně přizpůsobit svým potřebám, aby maximalizovali přínos z implementací edge infrastruktury a aplikací.

Společnost Dell neustále rozšiřuje své portfolio edge řešení s cílem pomáhat zákazníkům optimalizovat umístění pracovních zátěží a dat. Plánuje také vyjít vstříc měnícím se potřebám IT a dodávat širší okruh edge řešení ve formě služby. Pro úspěch zákazníků v oblasti edge je klíčové rozšiřování partnerského ekosystému společnosti Dell. Prostřednictvím certifikačního programu Dell Edge Partner budou moci nezávislí dodavatelé softwaru, systémoví integrátoři a OEM partneři testovat a ověřovat své softwarové aplikace pro Dell NativeEdge a dodávat tak zákazníkům integrovaná řešení pro edge infrastrukturu.

„Desítky let trvající spolupráce společností Dell Technologies a Schneider Electric poskytuje zákazníkům inovativní cesty k řešení jejich největších výzev v oblasti IT, a to inteligentním, bezpečným, vždy dostupným a řízeným způsobem,“ uvedla Vandana Singh, viceprezidentka divize Secure Power North America společnosti Schneider Electric. „V uvedení Dell NativeEdge spatřujeme nové možnosti integrace a dokonalejšího uspokojování kritických potřeb našich zákazníků v oblasti edge.“

„Velmi vítáme, že se společnost Dell vydáním Dell NativeEdge ujímá vedoucí pozice na trhu v oblasti sjednocování hardwarových a softwarových platforem pro edge,“ říká Artur Bergman, hlavní architekt a zakladatel společnosti Fastly. „Načasování nemohlo být lepší. Denně se na nás obrací stávající i potenciální zákazníci, kteří hledají nové způsoby, jak v prostředích mimo tradiční datové centrum nebo cloud nasadit služby Fastly, jako je Next-Gen WAF nebo naše platforma pro Edge Computing a poskytování na bázi Web Assembly.“

Dostupnost

 • Softwarová platforma Dell NativeEdge bude od srpna 2023 k dispozici zákazníkům, výrobcům OEM a partnerům v 50 zemích.
 • Ověřený design Dell pro maloobchodní edge vytvořený ve spolupráci s inVia Robotics bude celosvětově k dispozici v červnu 2023.
 • Privátní bezdrátové řešení Dell s Airspan a Druid bude celosvětově k dispozici v červnu 2023.
 • Enterprise Sonic Distribution by Dell Technologies 4.1 je již celosvětově k dispozici.
 • Dell ProDeploy Flex bude celosvětově k dispozici v srpnu 2023.