Teplo v Žatci s pomocí Byznys ERP

logo-jkr-webŽatecká teplárenská, vítěz prestižní soutěže Projekt roku 2010 pro oblast soustav dálkového vytápění a chlazení, využívá k podpoře a rozvoji svého podnikání informační systém Byznys ERP od společnosti J.K.R.

Společnost Žatecká teplárenská, výrobce a dodavatel tepla pro město Žatec, hledala komplexní informační systém, který by dokázal zefektivnit chod její podnikové agendy a integrovat veškeré informace o firmě do jednoho celku. Mezi hlavní požadavky patřilo sjednocení účetní agendy, možnost zpracovávat mzdy pracovníků pro více středisek, elektronická komunikace systému Byznys ERP s bankovními ústavy, a zajištění přenosu dat ze specializovaného programu Teplo k dalšímu zpracování. Největším úskalím implementace se ukázalo být získání a převedení dat z původního systému, jehož dodavatel s konzultanty společnosti J.K.R. spolupracoval jen ve velmi malé míře.

Systém Byznys ERP byl v Žatecké teplárenské nasazen v základní konfiguraci (účetnictví, fakturace, pokladna, bankovní operace, evidence majetku, skladové hospodářství, zakázky, mzdy a informace). Následně si sami uživatelé prostřednictvím takzvaných Prvků Uživatelské Volnosti implementovali například úpravu „dvojité karty“ umožňující zpracování mezd pro osoby pracující pro více středisek nebo úpravu „uživatelská prognóza odpisů“, která jim umožňuje provádět detailní plánování odpisů. Poté následovaly analytické práce týkající se propojení programu Teplo s informačním systémem Byznys ERP.

Mezi hlavní přínosy nasazení Byznys ERP v Žatecké teplárenské patří zejména bezchybné zajištění komplexní agendy a integrace informací o firmě do jednoho celku. Dále systém Byznys ERP přispěl k výraznému urychlení vyhodnocování dat v souvislosti se specifickými rozvojovými projekty a interními zakázkami. Díky transakčnímu zpracování na platformě SQL Serveru byla zásadně zvýšena spolehlivost a bezpečnost dat. Uživatel má ze všech stanic, včetně vzdálených, okamžitý přístup k datům. Nové řešení navíc nabízí celou řadu nových vlastností, a to od kvalitních grafických výstupů, přes možnost definice vlastních uživatelských požadavků, až po komunikaci s nástroji MS Office. Systém Byznys ERP využívá nejmodernější technologie v oblasti výpočetní techniky a posouvá tak zpracování ekonomických agend na podstatně vyšší úroveň.

Žatecká teplárenská byla minulý měsíc také oceněna Teplárenským sdružením ČR prestižní cenou Projekt roku 2010 za přípravu, realizaci a způsob provedení projektu Rekonstrukce centrálního zásobování teplem města Žatec. Vyzdvižen byl ekologický přínos, užitná hodnota společné výroby elektřiny a tepla a ekonomický režim při stavbě díla.

„V první řadě bych rád pogratuloval společnosti Žatecká teplárenská k získání ocenění za projekt, který přispívá ke zlepšení životního prostředí a přináší ekonomickou úsporu zákazníkům. Tím více si vážíme toho, že si tato společnost pro podporu svého podnikání zvolila právě náš systém Byznys ERP,“ říká Jiří Rákosník, obchodní ředitel společnosti J.K.R. „Implementace podnikového systému v Žatecké teplárenské byla jednodušší v tom, že tým pracovníků uživatele byl dobře připraven a schopen jasně specifikovat požadavky na nový informační systém,“ dodává Rákosník.

O společnosti Žatecká teplárenská
Akciová společnost Žatecká teplárenská je výrobcem a dodavatelem tepla pro město Žatec. Disponuje jedním hlavním a jedním záložním zdrojem, dále 180 předávacími stanicemi a bezmála 25 kilometry horkovodů. Vlastníkem společnosti je se stoprocentním podílem město Žatec. Více informací naleznete na www.ztas.cz.

O společnosti J.K.R.
Společnost J.K.R. je s produkty Byznys ERP předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. Byla založena v roce 1991 v Příbrami, dnes působí po celé ČR a na Slovensku. Více informací naleznete na www.jkr.eu.

O systémech Byznys ERP
Podnikové informační systémy Byznys ERP využívá v Česku více než 1 250 organizací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi zákazníky figurují například Autometal, Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní podnik města Pardubic, ELO+, ESO travel, H & H Hotels, Humi Outdoor, Integra Group, Kasalova pila, Lekkerland, Letiště Brno, Marimex, Messenger, Newton Media, Nohel Garden, Ravak, Ryor, Sapho, Veskom či Vltava-Labe-Press. Pro další informace navštivte www.byznys.eu.